Trygghetsstandard sykehjem

EIDSKOG HAR VÆRT PILOTKOMMUNE I TRYGGHETSSTANDARD I NORSKE SYKEHJEM

Bakgrunnen for prosjektet var at regjeringen ville iverksette et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid med sikte på å utarbeide en standard for kvalitet i norske sykehjem. Trygghetsstandarden var et pilotprosjekt i regi av helsedirektoratet og de 4 deltagende kommunene var Eidskog, Tromsø, Kristiansund og Sortland.  Prosjektperioden varte fra november 2016 til juni 2018.

Trygghetsstandard i norske sykehjem er et felles rammeverktøy for kommuner og sykehjem der målet er å fjerne uønsket variasjon i opplevd kvalitet hos pasient og pårørende. Innholdet bygger på gjeldende lovverk og forskrifter og særlig viktig er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Videre er arbeidet strukturert etter Folkehelseinstituttets modell for kvalitetsforbedring.

Sluttproduktet skal være et verktøy for kvalitet som kan tas i bruk av sykehjem over hele landet.

Det var 5 hovedpilarer kommunene skulle jobbe med:

 • Ledelse
 • struktur og prosess
 • innovasjon
 • erfaringsbasert praksis
 • pasientresultater

Kommunene skulle også ha fokus på 3 hovedområder innenfor erfaringsbasert praksis og disse var:

 • ernæring
 • aktivitet
 • palliasjon/lindrende behandling

I tillegg til disse områdene var brukermedvirkning, pårørendemedvirkning, «hva er viktig for deg» og min livshistorie andre nøkkelord som var viktige i arbeidet.

Målet med Tryggehetsstandarden:

 • bidra med et godt og trygt tilbud til pasientene
 • bidra til at individuelle behov hos de som mottar tjenestene blir ivaretatt
 • bidra til at det blir mindre variasjon i kvaliteten mellom og innad i sykehjem
 • bidra til at kommunene kan måle forbedringspotensial i tjenestene de tilbyr
 • bidra til å øke erfaringsutvekslingen mellom kommunene

Underveis i prosjektet jobbet kommunene tett sammen med helsedirektoratet og det ble gjennomført 5 samlinger på 2-3 dager. Forskere fra NTNU skulle også følge prosjektet under hele perioden, og det ble gjennomført 3 følgeevalueringer, samt sluttevaluering, for å finne ut om det å jobbe med kvalitet på denne måten kunne gi varig endring.

Resultatet fra sluttevaluering sa at det helt klart hadde fjernet uønsket variasjon og hadde gitt kvalitetsforbedring på alle områder.  Hele rapporten kan leses på helsedirektoratet sine sider.  

Etter at prosjektperioden var over har arbeidet fortsatt på Helsetunet, og vi har startet videreføring til hjemmebaserte tjenester, psykisk helse- og rus, boligtjenesten og tildelingskontoret slik at dette kan utligne forskjeller mellom enhetene innad i kommunen og bedre kvaliteten i hele helse og omsorg i Eidskog.

Fylkesmannen arrangerer dialogmøter for den nye kvalitetsreformen «Leve hele livet» høsten 2019 for alle kommuner i Innlandet. Disse er for å hjelpe alle kommuner til å komme i gang med reformen. Siden Trygghetstandarden er nevnt flere ganger i denne stortingsmeldingen, er Virksomhetsleder i Helse og omsorg i Eidskog og gjennomføringsansvarlig for Trygghetsstandarden invitert med for å holde foredrag om Trygghetsstandarden i norske sykehjem.