Hjemmehjelp

Søknadsskjema

Tjenester som utføres i hjemmet har til hensikt å yte hjelp og praktisk bistand for personer som har et særskilt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Slik at de kan klare seg i sitt eget hjem så lenge som mulig.

Se priser (PDF, 769 kB) og Hjemmehjelp for mer informasjon.

 

Kontakt: Linn Askerud

Koordinator Hjemmebaserte tjenester

Kontakt

Linn Kathrine Askerud
$(TITTEL)
62 83 36 37
474 57 705