Hjemmehjelp

Søknadsskjema

Tjenester som utføres i hjemmet har til hensikt å yte hjelp og praktisk bistand for personer som har et særskilt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, slik at de kan klare seg i sitt eget hjem så lenge som mulig.

Se priser og Hjemmehjelp for mer informasjon.

 

Kontakt: Linn Askerud, koordinator Hjemmebaserte tjenester

Kontakt

Linn Kathrine Askerud
$(TITTEL)
62 83 36 37
474 57 705