Hjemmesykepleien avdeling ute

Hjemmesykepleie er en sykepleietjeneste som utføres i hjemmet til personer med behov for nødvendig helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tildelingskontoret tildeler tjenesten.

 

Velkommen til Hjemmesykepleien (PDF, 780 kB)

 

Søknadsskjema

 

Består av gruppene Magnor og Skotterud. 

Kontaktes på telefon:

Hjemmesykepleien
Gruppe Mobilnummer Kontornummer
Skotterud 909 59 917 62 83 39 11
Magnor 909 59 918 62 83 39 12

Kontakt

Gunn Gjester
$(TITTEL)
62 83 39 10
932 31 171