Omsorgslønn/BPA

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.

Har man vedtak om tjenester som er organisert gjennom BPA-ordningen, har brukeren egne assistenter som han eller hun har arbeidslederansvaret for. I organiseringen av tjenesten blir det lagt stor vekt på brukermedvirkning.

Les tjenestebeskrivelsen

Søknadsskjema (PDF, 98 kB)

Kontakt

Linn Kathrine Askerud
$(TITTEL)
62 83 36 37
474 57 705
Tone Taugbøl
$(TITTEL)
414 11 053