Rusteamet

Yter tjenester til alle som ønsker hjelp i forhold til at man har et rusavhengighetsproblem man ønsker seg ut av. Teamet yter også tjenester til de som har hatt et rusavhengighetsproblem som ønsker å sikre at man ikke får tilbakefall, og personer som står i fare for å utvikle et rusavhengighetsproblem.

De jobber hovedsaklig med personer over 18 år, men det kan gjøres unntak ved behov.

Tjenestene rusteamet kan tilby, er blant annet:
- Støtte/motivasjonssamtaler.
- Støtteperson/ledsager i situasjoner som oppleves krevende å utføre på egenhånd,
  f.eks lege, tannlege eller arbeidstrening
​- Boveiledning
- Støtteperson/ledsager i forhold til å komme i gang med fritidsaktiviteter eller fysisk aktivitet

Sist endret 25.04.2018

Kontakt

Torunn Fløiten
Ruskonsulent