Støttekontakter/avlastning

Støttekontakt er et tilbud til personer som på grunn av funksjonshemming eller sosiale problemer har behov for støtte for å kunne delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Støttekontaktordningen er tenkt for å sikre en meningsfull fritid med muligheter for livsutfoldelse og om mulig bidra til økt selvstendighet og utvidelse av sosiale nettverk.

Les tjenestebeskrivelsen

Søk om støttekontakt (PDF, 98 kB)

Søk om å bli støttekontakt

Kontakt

Linn Kathrine Askerud
$(TITTEL)
62 83 36 37
474 57 705