Trygghetsalarm

I en akutt situasjon skal Trygghetsalarmen være en enkel måte for bruker å komme i kontakt med helsepersonell, og skaffe seg rask hjelp. Tildeling av trygghetsalarm skjer etter individuell og faglig vurdering, hvor det tas hensyn til sykdom, funksjonshemming eller har annet behov for rask bistand.

Les tjenestebeskrivelsen

Søk om trygghetsalarm (PDF, 98 kB)

 

Kontakt

Linn Kathrine Askerud
$(TITTEL)
62 83 36 37
474 57 705