Hjemmehjelp

Tjenester som utføres i hjemmet har til hensikt å yte hjelp og praktisk bistand for personer som har et særskilt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Slik at de kan klare seg i sitt eget hjem så lenge som mulig.

Se priser (PDF, 938 kB) og "praktisk bistand" for mer informasjon.

Sist endret 03.02.2016

Kontakt

Linn Kathrine Askerud