Integrering og mestring

Dette er de ulike tjenestene du kan søke på:

Astrid Holth har blant annet ansvaret for:

  • Bosetting av flyktninger
  • Norskopplæring
  • Introduksjonsprogram.

Les mer på giv.no

Torunn Fløiten har blant annet ansvaret for tjenester til de som ønsker hjelp med et avhengighetsproblem eller som står i fare for å utvikle et avhengighetsproblem. Slik hjelp kan være:

  • Støtte/motivasjonssamtaler
  • Støtteperson/ledsager
  • Boveiledning
  • Veiledning og bistand med daglige aktiviteter.

Les mer om Integrering og mestring her

Sist endret 26.06.2017

Kontakt

Astrid Holth
Flyktningkonsulent
Torunn Fløiten
Ruskonsulent