Integrering og mestring

Dette er de ulike tjenestene du kan søke på:

Astrid Holth har blant annet ansvaret for:

  • Bosetting av flyktninger
  • Norskopplæring
  • Introduksjonsprogram.

Les mer på giv.no

Torunn Fløiten har blant annet ansvaret for tjenester til de som ønsker hjelp med et avhengighetsproblem eller som står i fare for å utvikle et avhengighetsproblem. Slik hjelp kan være:

  • Støtte/motivasjonssamtaler
  • Støtteperson/ledsager
  • Boveiledning
  • Veiledning og bistand med daglige aktiviteter.

Les mer om Integrering og mestring her

Kontakt

Astrid Holth
Leder, Flyktningetjenesten
62 83 39 71
480 53 200
Torunn Fløiten
Ruskonsulent
62 83 39 72
474 57 589