KAD-Kommunal akutt døgnenhet

I oktober 2020 ble organisering av dette tilbudet flyttet fra 7. etg på Ahus Kongsvinger og ut i kommunene. I Eidskog har vi 1 plass, lokalisert på Eidskog Helsetun.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er et integrert tjenestetilbud ved avd. 2A, korttidsavdelingen ved Eidskog Helsetun. Innleggelse skjer etter at lege har avklart behandlingsbehovet og avtalt innleggelse på KAD. Tilbudet er en del av den kommunale helsetjenesten og erstatter innleggelse på sykehus der dette ikke er påkrevd. KAD tar imot pasienter hele døgnet med diagnoser og problemstillinger som skal være avklart før innleggelse.

Målgruppe

Pasienter over 18 år med akutt forverring av kjent og/eller avklart medisinsk tilstand eller problemstilling. Dette er utredet eller avklart før innleggelse på KAD og det skal være vurdert at innleggelse i sykehus ikke er nødvendig.

Pris for tjenesten

Tjenestetilbudet medfører ingen kostander for pasienten.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fastlege, legevakt, lege ved akuttmottak på sykehus eller lege på poliklinikk kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med KAD lege eller ansvarlig sykepleier.

Veien videre

KAD samarbeider med fastlege, legevakt, akuttmottaket, hjemmesykepleien og tildelingskontoret. KAD kan ha en varighet opptil 72 timer. Vi bistår med avklaring av videre hjelpebehov og formidler kontakt med aktuelle tjenesteytere for oppfølging etter behov.

Kontakt:

Besøksadresse:

Eidskog Helsetun, avd 2A

Dalåsen 4

2230 Skotterud

Tlf: 47 46 41 65 / 62 83 39 64