KORONAVIRUS - NYHETER OG OPPDATERING

Informasjon om koronapandemien og vaksinering: HER

Informasjon for kommunens ansatte: HER

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen i Eidskog Kommune er Jan-Øyvind Lorgen,

epost: jan.oyvind.lorgen@eidskog.kommune.no

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.