KORONAVIRUS - NYHETER OG OPPDATERING

LINK TIL INFORMASJON OM KORONASITUASJONEN: HER

LINK TIL INFORMASJON FOR KOMMUNENS ANSATTE: HER

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen i Eidskog Kommune er Jan-Øyvind Lorgen,

epost: jan.oyvind.lorgen@eidskog.kommune.no

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.