Kreftkoordinator

heter Monica Åsberg, og kan bistå med hjelp til mennesker med kreft og deres pårørende i ulike faser av sykdomsforløpet. Koordinatoren skal være  bindeleddet mellom de ulike instansene og forvaltningsnivåene som sykehus og de ulike kommunale tjenestene.

Hun kan også delta i planlegging og tilrettelegging for at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

Tilbudet er et lavterskel tilbud og det kreves ingen henvisning. Dette innebærer at kreftrammede, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med: 

Monica på telefon 62 83 36 31 eller 400 34 594 mandag, onsdag og fredag 08.00-15.30.

Les mer om hva du kan få hjelp og støtte til her

Kontakt

Monica Åsberg
Kreftkoordinator
62 83 36 31
400 34 594