Innreise til Norge

Grenseteststasjonen Magnormoen

 • Åpent hele døgnet

Teamleder for grenseteststasjon, Jon Ivar Bergersen, mobil 404 00 727, jon.ivar.bergersen@eidskog.kommune.no

Oppdraget til grenseteststasjonen er å begrense importsmitte. Det anmodes derfor om at Eidskog kommunes innbyggere ringer koronatelefonen tlf 48 99 92 78 for å avtale tid om test ved Furulund.

06.05.21 Vedr. nødvendige reiser til Sverige

Grenseteststasjonen på Magnormoen arbeider med begrensing av importsmitte.

De tester IKKE personer som ønsker en test før de reiser til Sverige for eksempel for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold på hytta, flytte campingvogner etc.

Koronatelefonen i Eidskog eller ansatte på Grenseteststasjon kan ikke svare på spørsmål vedr  denne type reiser.

Alle henvendelser vedr grensepassering må drøftes med vakthavende politi på grensen.

 

Venteplass for covid-19 hurtigtest etablert på Magnormoen

Venteplass for covid-19 hurtigtest, ble raskt etablert på ca. 1,5 ukes tid, takket være rask avklaring med grunneier og lokale entreprenører . Plassen kan ta  40 - 50 biler og er ca. 1800m2 i størrelse.


Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde 

16:04.21 Grensependlere.

Det er nå gjort en endring i regelverket rundt betaling av tester for grensependlere. Arbeidsgiver skal ikke lenger betale for dette etter 16.04.21. kl: 17.10. Pendlere skal fortsatt fylle ut rekvisisjon for testing slik at testingen går så raskt som mulig. Se vedlagt skjema.

https://www.eidskog.kommune.no/.../rekvisisjon-covid-19...

Barn under 12 år skal også testes på grensen fra 19.04.21

Regjeringen har besluttet at også barn under 12 år skal testes ved grensen. Endringen innføres fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn.
Les mer på regjeringen.no

27.01.21: Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021.
For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Se hvilke unntak som gjelder på regjeringen.no

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som får komme inn i Norge.
Se oversikt og finn skjema her.

22.01.21 Arbeidspendling fra Sverige til Norge
Sverige innførte nye strenge regler for innreise til Sverige fra bla. annet Norge.

For arbeidspendlere til Norge gjelder følgende: 
"Arbetspendlare till utpekade riskländer i Sveriges närområde ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra."

For mer informasjon om innreise til Sverige se folkehalsomyndigheten.se

24.01.21: Regjeringen har besluttet innskjerpelser av regler forbundet med testing og karantene for innreisende til Norge. Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.
Av særlig relevans for teststasjonene ved grensepasseringer er:

 • Alle personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med testmetoden PCR ved grensepasseringsstedet.
 • Det understrekes at positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges opp med PCR-test for alle innreisende. PCR-testen utføres umiddelbart der de innreisende venter på svar ved teststasjonen, eller så snart som mulig i hjemkommunen/oppholdskommunen for de som har reist videre.

Av andre endringer er tidsvinduet for attest på negativ test før ankomst til Norge endret fra 72 timer til 24 timer før avreise.

Det innføres også en rekke andre innskjerpelser i karantenereglementet.
Det vises til regjeringens pressemelding

Innfører obligatorisk testing for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

Fra mandag 18.januar stenger regjeringen ytterligere seks grenseoverganger. Restrerende har obligatorisk testing ved innreise.

Grenseoverganger som er åpne i innlandet:

Støa (Trysil)   kl. 08.00-21.00
Magnormoen kl. 00.00-24.00
Riksåsen       kl. 06.00-18.00

Les mer om hvilke overganger som er åpne og obligatorisk testing og unntak her:
Regjeringen - Obligatorisk testing

Fra fredag 22.januar har Justis - og beredskapsdepartementet utvidet gruppen som kan benytte stengte grenseoverganger:

 • Pendlere som ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, jf. covid-19-forskriften § 4d tredle ledd bokstav d og § 6b første ledd. (Ny)
 • Skoleelever som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Finland, jf covid-19-forskriten § 4d tredje ledd bokstav d og § 6b fjerde ledd. (Ny)
 • Reisende som har behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge, jf covid-19-forskriften  4d tredje ledd bokstav c og §6a bokstav a. (Ny)
 • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
 • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f.

Det er ikke gjort endringer i krav satt til de ulike paragrafene i listen over, så alle reisende må gjøre seg kjent med reglene for testing som gjelder for den enkelte gruppe. 

Behov for justering av unntakskategoriene er til vurdering av Justis- og beredskapsdepartementet. Retningslinjene er under stadig utvikling og kan endre seg på kort varsel. 

Covid - 19 forskriften
 

Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Du kan registrere deg digitalt (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Gå til digital reiseregistrering
For mer informasjon om reiseregistrering se regjeringen.no
 

Grensependlere

Teststasjonen videreføres med tilbud om testing for alle også ut i 2021.

 • Helsedirektoratet har pålagt alle teststasjoner å forholde seg til covid19-forskriften §§6b og 6c. Endring vil gjelde fra og med 1. desember 2020.  
 • Covid-19 forskriften sier at testingen av arbeidstakere skal organiseres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiver i Norge for å oppnå fritak fra innreisekarantene .

 • Rekvisisjon: Alle arbeidsreisende bosatt i utlandet må levere en ferdigutfylt Rekvisisjon til covid-19 teststasjonen på Magnormoen (DOCX, 52 kB) fra sin arbeidsgiver hver gang personen skal testes.

 • Testing skal skje minst hver 7. dag for dag- og ukependlere

 • Viktig med mest mulig informasjon på rekvisisjonen, husk fakturaadresse til arbeidsgiver. Dette vil forenkle evt. smittesporing og unngå lang ventetid ved teststasjonen.

 • Teststasjonen har som oppgave å teste, og har ikke kapasitet til å svare på spørsmål utover selve testingen.
 • Koronatelefon: 48999278 (mandag-fredag 09:00-14:00)

Link til skjema: Rekvisisjon til Covid-19 teststasjon på Magnormoen  (DOCX, 52 kB)
 

Regjeringen har opprettet en samleside med informasjon om innreise til Norge.
Link finner du her. regjeringen.no

Eidskog kommune åpnet testsenter ved svenskegrensen (informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet).