Karantene, isolering og karantenehotell

Regleverk for karantene og isolasjon

På sidene til Helse Norge kan du finne informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom du blir satt i karantene/ventekarantene/isolasjon.
Regelverk kan du finne på helsenorge.no

21.02.21 Krav om karantene for utenlandske arbeidstakere.
Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.
Søkeordningen åpner mandag 22. februar kl 12.00.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

Les vår pressemelding om forhåndsgodkjenning av innkvartering ved innreisekarantene :
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

Les også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet på Regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle_saker/id2000005/?documentType=aktuelt/nyheter&page=2

Arbeidstilsynet har laget en temaside om ordningen, den vil fra mandag kl 12 også ha link til søknadsskjema:
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

Oppdatert informasjon om karantene og isolering er å finne på folkehelseinstituttets hjemmeside:
Råd om karantene og isolering

Karantenehotell
Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene
Ofte stilte spørsmål om karantene