Nasjonale og kommunale tiltak

Nasjonale tiltak

Regjeringen starter nå med første trinn i gjenåpningsplanen. De nye tiltakene gjelder fra fra midnatt, natt til fredag 16. april.

I tilfeller der det er vedtatt både lokale og nasjonale tiltak er det de strengeste tiltakene som gjelder, enten de er nasjonale eller lokale.  

Nasjonale tiltak fra og med 16. april 2021

Lokale tiltak i Eidskog kommune

Eidskog kommune følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Det er ingen egne lokale tiltak i Eidskog kommune nå. 

Eidskog kommune har gjennom god oppfølging av de råd, anbefalinger og tiltak som er gitt nasjonalt og lokalt, evnet å holde høyt fokus på smittevern gjennom Koronapandemien. Dette ønsker vi skal fortsette.

Det gjennomføres jevnlig testing av våre innbyggere, og ved avdekking av positive prøver følges alle parter opp i tråd med medisinskfaglige prosedyrer.  

Regjeringen har utstedt nasjonale føringer. Disse skal vi følge også i Eidskog kommune. Les mer om nasjonale føringer under punktet "Nasjonale føringer"

Vi ber alle om å sette seg inn i disse, og gjøre det som er mulig for å unngå smittespredning og følge våre anbefalinger.

Det er også iverksatt nasjonal utsending av vaksiner til kommunene, og Eidskog kommune er mottaker av disse på lik linje med andre kommuner. Vaksinasjonsprogrammet er under god oppfølging, og de prioriterte grupper av innbyggere blir ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Les mer om vaksinering under punktet "vaksinering"

Eidskog kommune presisere følgende tiltak for de som er ansatt i Eidskog kommune og/eller skal besøke Eidskog kommunes lokaler:

 • Servicetorget er stengt for fysisk oppmøte inntil videre. Sentralbordet vil være åpent for telefonhenvendelser hverdager kl 09:00-15:30.
 • NAV er stengt for fysisk oppmøte inntil videre.
 • Hjemmekontor fortsetter i alle virksomheter og avdelinger. For å unngå smittespredning tilstrebes det at minst 50% av ansatte fordeles på hhv hjemmekontor og arbeidsplass.
 • Digitale møter innføres for alle møter.
 • Kommunale møterom er ikke tilgjengelig for eksterne. Dersom møterom benyttes utenfor arbeidstid, skal smittevernregler følges iht instruks gitt for disponering/leie av møterom
 • Bruk av Festsalen innstilles. Spørsmål om leie/bruk, og ift antall tilstedeværende etc, skal rettes til Kultursjef.
 • Kantina er åpen.
 • Biblioteket er åpent 5 d/u med noe reduserte åpningstider. Meråpent som før jul. Skolebiblioteket er åpent etter avtaler utenom vanlig åpningstid.
 • BUA er åpen kun for inn- og utlån.

Samtidig minner vi alle om at det fortsatt er viktig å følge disse grunnleggende rådene:

 • hold avstand
 • god hånd- og hostehygiene
 • holde seg hjemme når man er syk
 • begrens antall nærkontakter

HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG!
Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

Alt dette er svært viktige forholdsregler som vi alle og enhver må tenke på og sikre overholdelse av. Gjør vi dette, bidrar vi alle på beste måte i den viktige oppgaven vi har ift. å  beskytte oss selv og våre nære for smitte.

MØTER I KRISELEDELSEN
Rådmannen gjennomfører ukentlige møter i kommunens kriseledelse, og vi følger utviklingen tett. Oppdatert pressemelding vil sendes ut ved behov, samt at vi jevnlig oppdaterer vår nettside/sosiale medier dersom situasjonen tilsier det.

 

Andre tiltak