NAV, arbeid og næringsdrivende

Bedrifter kan søke om kompensasjon for karantenekostnader fra 10. mai

Karantenekompensasjonsordningen som skal kompensere bedriftene for kostnader de har hatt for utenlandske arbeidstakere i karantene åpner for søknader 10. mai.

Les mer om ordningen på regjeringen.no

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Les mer på regjeringen.no

25.01.21: Fastsettelse av egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for butikker og kjøpesentre

– 4. januar oppfordret regjeringen alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt adgangskontroll. Nå forskriftsfester regjeringen krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Les mer på: regjeringen.no

Fra mandag 18.01.21 kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader. Tusenvis av bedrifter kan få utbetalt penger om få dager.

Les mer på: regjeringen.no og brønnøysundregistrene.no

Fra og med mandag 09.11.2020 gjelder følgende for NAV Eidskog mottak og dropp-in:

NAV følger helsemyndighetenes råd om å unngå mest mulig fysisk kontakt med hensyn til den nye smittevågen og med det økt risiko for smittespredning av covid-19.

Mot bakgrunn av dette velger Nav Eidskog og igjen stenge for dropp-inn f.o.m mandag 09.11.20. Dette inntil videre og i forhold til utviklingen frem i tid. Kontorets åpningstider er fortsatt den samme 08:00-15:30 men med begrenset antall ansatte på plass fysisk.

For henvendelser som er av akutt eller mer alvorlig art og som ikke kan løses via digitale kanaler eller nav.no skriv til oss - kan man ringe kontorets vakttelefon. Se nede. Derfra gjøres en vurdering og avklaring i forhold til situasjonen og videre dialog og kontakt form.

Er du i en opplevd krisesituasjon? Ring vår vakttelefon: tlf: 412 75 973.

Gjelder det permittering, dagpenger, forskudd, lønnskompensasjon eller andre arbeidsrelaterte saker så finner du dette på https://www.nav.no/person/koronaveiviser/ Dersom du trenger mere råd og veiledning kan du ringe: tlf. 400 16 977  eller tlf.  414 27 471.

Vi minner om at nav.no er åpent døgnet rundt og at også Kontaktsentret 55 55 33 33 kan benyttes.

 

Næringsdrivende: