Smitteoversikt

Totaloversikt over smittetilfeller i Eidskog kommune


Smittetilfeller i 2021               
Antall smittede 87                   
Antall døde 0                            

Smittetilfeller i 2020
Antall smittede 34
Antall døde 0

Oversikt over covid-19 smittede i Eidskog pr. 12.05.21 (PDF, 84 kB)

Det kan komme frem smittede i Eidskog som ikke bor i kommunen på oversikter i aviser o. l. Det skyldes at de enten er testet på grenseteststasjonen på Magnormoen eller er folkeregistrert i Eidskog men bor/oppholder seg utenbygds.

Oversikt over smittetrykk i innlandet

Statsforvalteren i innlandet har  laget en kartløsning som presenterer smittedata for innlandet.Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde 
Dataene i kartet hentes fra den åpne MSIS-databasen som oppdateres en gang alle hverdager. Her legges antall bekreftede positive covid-19 tester fordelt på kommunenivå ut fordelt på siste døgn, siste 14 dager og totalt.

Det er viktig å merke seg at dataen ikke viser detaljert informasjon eller utbredelse av smitte. Det er kommunelegen og kommunen som har informasjon om smittesituasjonen i den enkelte kommune. 
Derfor kan tallene variere fra kommunenes egne data pga, feilrapportering samt at folk ikke oppholder seg på folkeregistrert adresse.
Kart over smittetrykk i innlandet

Pågående utbrudd

 

12.05.21

Det er i dag mottatt melding om at 4 innbyggere har testet positivt på Covid-19, de satt i karantene da positiv test ble påvist og er nå i isolasjon. Smittesporing er gjennomført iht nasjonale retningslinjer. Samtlige smittede denne uken har sammenheng med utbruddet i uke 16.

11.05.21

En innbygger har testet positiv på Covid-19 i dag 11.05.21.  Vedkommende satt i karantene da positiv test ble påvist, og er nå i isolasjon.  Smittesporing er gjennomført iht nasjonale retningslinjer.

11.05.21 Uttalelse om utbruddet fra Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen

I uke 16 hadde Eidskog kommune sitt største covid-19-smitteutbrudd, med 23 smittede. Ukene 17 og 18 har vært preget av mange smittede nærkontakter som følger av utbruddet i uke 16. Alle som har fått påvist smitte i ukene 17 og 18 har vært nærkontakter til smittede, typisk søsken og foreldre. Alle smittede i uke 17 og 18 har vært i karantene når de har fått positive testsvar. Det har ikke blitt påvist ukontrollert smitte / “villsmitte” mellom innbyggere i kommunen.

Det nevnte utbruddet gav mange smittede i uke 16 og 17, og medførte at Eidskog kommune hadde rundt 700 smittede per 100 000 innbygger i disse to ukene. Det er et stort utbrudd i nasjonal sammenheng. Ser man på det i prosent så har rundt 0.7 % av befolkningen fått påvist smitte i disse to ukene mens 99,3 % ikke har fått påvist smitte i disse to ukene.

I uke 18 har det kommet 7 nye smittede som også var nærkontakter til smittede, og som allerede var i karantene. Siden uke 16 bortfaller når man ser på smitten de siste to ukene, så er antall smittede i ukene 17 og 18 vært 459 per 100 000 innbygger. I uke 19 som vi er i nå, forventes det lite eller ikke noen smittede fra det nevnte utbruddet. Derfor vil antall smittede per 100 000 innbygger sannsynligvis falle raskt videre.

Under dette smitteutbruddet har kommunen hatt god oversikt over hvordan smitten har spredt seg. Det har blitt brukt store ressurser på å få kontroll på smitteutbruddet. Som nevnt i tidligere oppdateringer testet Eidskog kommune 19 % av befolkningen i uke 16, og 13 % i uke 17.

Det har ikke vært noen alvorlige forløp av sykdom hos de som har fått påvist smitte. Kommunehelsetjenesten opplever at man har god kapasitet i forhold til testing og helsetilbud til befolkningen. Etter min mening har det blitt jobbet godt i kommunehelsetjenesten, og det har resultert i at smittespredningen har blitt gjort så lite som mulig. Imidlertid er det vanskelig å begrense smitte til søsken og foreldre når barn blir smittet. Som nevnt i forrige ukes oppdatering så vil barn ha nærhet med sine foreldre og søsken i form av eksempelvis nattaklemmer, de vil leke med søsken og lignende.

07.05.21
Vi har i kveld fått melding om at en ny innbygger har testet positivt på Covid-19.
Smittesporing er gjennomført iht. nasjonale retningslinjer.  Innbyggeren satt i karantene da positiv test ble påvist og er nå i isolasjon.


06.05.21- Oppdatering

Det var 2 nye smittetilfeller 5.5 og 1 nytt i dag 6.5. Smittesporing er gjennomført iht retningslinjene. De smittede satt allerede i karantene.

Fra og med i  dag 6.5 har alle barnehager og skoler normal drift.

04.05.21 Uttalelse om utbruddet fra Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen
I uke 16 og 17 har Eidskog kommune hatt sitt største covid-19-smitteutbrudd, med 23 positive og 529 i karantene i uke 16, og 20 smittede og 546 i karantene i uke 17. Smitten har vært avgrenset til Skotterud barneskole og ungdomsskole, kulturskolen og en barnehage. Smitteutbruddet ser ut til å ha utgangspunkt i smitte utenfra kommunen, og har spredt seg via skole og aktiviteter for barn og unge.

Smittesporingen har konkludert med at det ikke er ukontrollert smitte mellom innbyggere i kommunen. De som har fått påvist smitte lengre ut i utbruddet er nærkontakter som allerede har sittet i karantene, typisk foreldre og søsken til smittede. I uke 17 så har alle smittetilfellene vært foreldre eller søsken av smittede. Når barn blir smittet er det vanskelig å overholde anbefalinger for isolasjon. Barn vil ha nattaklemmer, leke med søsken og lignende. Det er etter min mening forståelig at familiemedlemmer i karantene blir smittet, og kan ses på som et tegn på at familien har et sunt og normalt familieforhold.

I løpet av uke 16 ble det tatt nesten 1200 tester. Det tilsvarer cirka 19 % av befolkningen. Tilsvarende tall for uke 17 er 813 covid-19-tester, som tilsvarer 13 % av befolkningen. Denne testingen kommer i tillegg til grensetestingen kommunen har ansvaret for på Magnormoen grensestasjon. Helsemyndighetene har et krav til kommuner om at man har en plan om å teste 5 % av befolkningen i løpet av en uke. Dette er en fin illustrasjon om at Eidskog kommune tar smittevern på alvor, og gjør en god jobb for å få oversikt over smitteutbruddet og minimere videre smitte og unngå mer inngripende tiltak for befolkningen.

De to siste ukers smitte har resultert i rundt 700 smittede per 100 000 innbygger i Eidskog kommune. Det er et høyt tall. Eidskog er faktisk den kommunen i Norge som har mest smitte per innbygger de siste to ukene. Samtidig betyr det at 0,7 % av befolkningen har påvist smitte, og 99,3 % ikke har påvist smitte. 

Eidskog kommune ved kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen forventer at det blir lite ny smitte i uke 18, som er uken vi har påbegynt nå. Det kan hende vi får noen få ekstra tilfeller i familier hvor det allerede er påvist smitte, men hvor ikke alle familiemedlemmene har blitt smittet enda. Siden det ikke er noen såkalt “villsmitte” mellom innbyggere i Eidskog, antas det ikke å komme annen smitte utover de som allerede er i karantene.

Under dette smitteutbruddet har kommunen hatt god oversikt over hvordan smitten har spredt seg. Det er ingen alvorlige forløp av sykdom hos de som har fått påvist smitte. Kommunehelsetjenesten opplever at man har god kapasitet i forhold til testing og helsetilbud til befolkningen. Slik sett så anses det ikke å være behov for å innføre lokale forskrifter med påbud eller forbud for innbyggerne i Eidskog kommune nå heller, som følge av det gode arbeidet som har blitt gjort av kommunens helsepersonell. 

Jeg håper innbyggerne i Eidskog er takknemlige overfor den gode jobben som gjøres i den kommunale helsetjenesten for å minimere smitteutbrudd og for å unngå inngripende tiltak for befolkningen. Som kommuneoverlege har jeg anbefalt at det kan startes opp igjen med idrett og andre aktiviteter denne uken. Det anser jeg å være helt forsvarlig med dagens situasjon. Neste ukes statusoppdatering vil sannsynligvis vise rundt halvering av smittetallet per 100 000 innbygger. Om jeg får rett, vil vi se om en uke. :-)
 

04.05.21 Oppdatering på karantene i skole og barnehage  
Eidskog naturbarnehage: 16 barn i karantene.
Skotterud barnehage: 2 avdelinger i ventekarantene.
Alle andre barnehager og skoler går som normalt.

04.05: Det er i dag 3 nye smittetilfeller i kommunen. Smittesporing er gjennomført iht. nasjonale retningslinjer.

02.05: En innbygger har testet 01.05. positiv på Covid-19 og en innbygger teste positivt 02.05.21. Begge satt i karantene da positiv test ble påvist, og er nå i isolasjon. Smittesporing er gjennomført iht nasj. retningslinjer.

26.04.21 Uttalelse om smittesituasjonen i Eidskog kommune

Eidskog kommune har hatt sitt største covid-19-smitteutbrudd forrige uke, med så langt 23 positive og 529 i karantene. Smitten har vært avgrenset til Skotterud barneskole og ungdomsskolen samt kulturskolen. Smitteutbruddet ser ut til å ha utgangspunkt i smitte utenfra kommunen, og har spredt seg via skole og aktiviteter for barn og unge.

Resultatet av smittesporingen har konkludert med at man har oversikt over smitteveiene. Det er ingen smitte ukontrollert mellom innbyggere i kommunen, som man ikke har oversikt over. De som har fått påvist smitte lengre ut i utbruddet er nærkontakter som allerede har sittet i karantene.  Det er sannsynlig at det vil komme flere positive tilfeller den kommende uken.

I løpet av forrige uke ble det tatt nesten 1200 tester, som tilsvarer 19 % av befolkningen. På torsdag alene testet Eidskog kommune over 5 % av befolkningen. Denne testingen kommer i tillegg til grensetestingen kommunen har ansvaret for på Magnormoen grensestasjon. Helsemyndighetene har et krav til kommuner om at man har en plan om å teste 5 % av befolkningen i løpet av en uke. Eidskog kommune har som tidligere nevnt, klart å teste mer enn 5 % av befolkningen på en dag. Dette er en fin illustrasjon om at Eidskog kommune tar smittevern på alvor, og gjør en god jobb for å minimere smitteutbrudd og unngå mer inngripende tiltak for befolkningen.

Etter forrige ukes positive tester har man 377 smittede per 100 000 innbygger i Eidskog kommune de siste to ukene. Det er et relativt høyt tall og vil øke i løpet av uken som kommer. Samtidig betyr det at 0,377 % av befolkningen har påvist smitte, og 99,623 % ikke har påvist smitte. 

Det er flere forhold man må vurdere når man skal vurdere behovet for lokale tiltak. Under dette smitteutbruddet har man oversikt over hvordan smitten har spredt seg. Videre er det ingen alvorlige forløp for de smittede i kommunen. Kommunehelsetjenesten opplever at man har god kapasitet i forhold til testing og helsetilbud til befolkningen. Slik sett så anses det ikke å være behov for å innføre lokale forskrifter med påbud eller forbud for innbyggerne i Eidskog kommune.

I sosiale medier har enkelte innbyggere krevd at det innføres påbud og forbud, og vist til at Eidskog har høyere forekomst av covid-19 enn enkelte bydeler i Oslo. Av de overnevnte årsakene har vi likevel en bedre og mer oversiktlig situasjon enn man har i eksempelvis Oslo, og det er nettopp med bakgrunn i vår oversikt over smittesituasjon og hvor smitten oppstår, som gjør at vi ikke er sammenlignbar med Oslo. Vi holder smittevern og smittesporing høyt i Eidskog kommune, og resultatene av dette bidrar til at vi nettopp evner å opprettholde det lave nivået på tiltak og pålegg – noe vi håper skal fortsette i tiden som kommer også til tross for noe høyere smittetall isolert sett.

Mvh Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen


Hold deg hjemme ved lette luftveissymptomer.
Eidskog kommune har nå i april 2021 sitt største covid-19-smitteutbrudd. Vi har klart oss veldig godt gjennom pandemien. Dette skyldes at innbyggerne har vært flinke til å følge smitteforebyggende anbefalinger, som har gjort at covid-19-utbruddene hovedsakelig ikke har smittet videre, utover familie og nærmeste venner.

I dette covid-19-utbruddet som har rammet skolene i Eidskog kommune, har det vist seg at enkelte har gått på skolen og på jobb selv om de har lette symptomer på luftveisinfeksjon. I en normaltilstand ville jeg rost personer for å gå på skolen og jobb selv om de har lette luftveissymptomer.  

Nå som vi er midt i en pandemi, er det imidlertid annerledes. Det er viktig at man holder seg hjemme fra jobb og skole hvis man har lette luftveissymptomer. Konsekvensene av å gå på skole og jobb med luftveissymptomer kan bli store, slik vi ser i dette eksempelet: På Skotterud skole og Eidskog ungdomsskole har alle trinn (1.-10. trinn) i karantene. På Vestmarka (Montessoriskole) er 4.-7. klasse i karantene. På Skotterudløkka barnehage er alle barn i ventekarantene. 

Jeg håper at alle fortsetter å følge de nasjonale anbefalingene om smitteverntiltak. Da slipper vi langvarig nedstengning av skoler og barnehager, smitte på sykehjem med alvorlige følger som dødsfall, og kommunale forskrifter som eksempelvis kan stanse lokale arrangement, sosial kontakt, fritidsaktiviteter og idrettsarrangement. Takk for at du bidrar i denne dugnaden! 

Mvh Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen

26.04.21
Kulturskolen forholder seg til gjeldende koronatiltak i kommunen.
Etter smitteutbrudd og karantene blant elever som berører kulturskolen, velger vi å ha fysisk stengt også uke 17. Elevene vil få tilbud om digital undervisning.

Følg oss også på Eidskog kulturskole på Facebook.

Oversikt over barn/elever i  karantene pr. 23.04.2021:

  • Skotterud skole: alle trinn i karantene
  • Eidskog u-skole: alle trinn i karantene
  • Eidskog Montessoriskole: 1.-3 trinn på skolen, 4.-7. trinn i karantene