Til ansatte i Eidskog kommune

Ledelsen i Eidskog kommune ber alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å holde seg hjemme!

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert om situasjonen.

Koronasituasjonen - ansattinfo

Nyttig informasjon fra KS for deg som ansatt

Nyttig informasjon fra KS: link.

Nyttig informasjon for deg som ansatt om rettigheter og plikter hos NAV

Nyttig informasjon for deg som ansatt om rettigheter og plikter hos NAV: link

Nyttig informasjon fra Folkehelseinstituttet, oppdateres løpende

Nyttig informasjon fra Folkehelseinstituttet, oppdateres løpende: link

Rutine for covid-19 testing av ansatte

Rutine for covid-19 testing av ansatte: link (DOCX, 27 kB)
 

Testing av grensependlere - se punktet "Grensependlere"

Grensependlere

Svensk politi har stengt de fleste grenseoverganger mot Norge. I Eidskog er det kun på Magnormoen det er lov å passere inn i Sverige. Tiltaket gjelder frem til 31. mars.
Les mer på polisen.se

Fra mandag 1. mars kan dagpendlere fra Sverige igjen reise på jobb i Norge!

Klikk for stort bildeNår det gjelder dokumentasjon, så benyttes den som allerede er i bruk.
Dersom det stilles krav om noe annet, så gi beskjed til din leder.

Les mer på regjeringen.no

Covid-19 testing på Magnormoen Teststasjonen videreføres for grensependlere også etter 15 november.
Arbeidsgiver må fylle ut ferdigutfylt rekvisisjon for sine arbeidstakere bosatt i Sverige. Denne må leveres på teststasjonen for å forenkle evt. smittesporing og unngå kø og lang ventetid ved teststasjonen. Det er behov for at det er mest mulig informasjon som mulig på rekvisisjonen. Rekvisisjonen må gis ferdig utfylt til testpersonalet hver gang arbeidstaker tar en test.
(Som pr. dags dato er minst hver 7. dag for dag og ukependlere).
Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden til Eidskog kommune. www.eidskog.kommune.no
Koronatelefon: 48999278 (mandag-fredag 09:00-14:00)

Rekvisisjon fra arbeidsgivere for tesing av covid-19: link

Støttekontakttjenesten

Støttekontakter, gjelder fra 01.03.21:
«Det er vurdert at det nå kan åpnes for at oppdrag kan utføres, dersom dere til enhver tid følger anbefalte råd og føringer fra sentrale myndigheter. Dette innebærer at støttekontakttimer kan benyttes til å gå turer dersom dere holder anbefalt avstand. Bilturer anbefales ikke og støttekontakttimer skal ikke benyttes til kafebesøk, turer på kjøpesentre og andre plasser med større folkemengder. Det vil derfor ikke bli gjort utbetalinger for vedlagte kvitteringer inntil videre.»

Tjenesten kan fortsatt opprettholdes per telefon eller andre plattformer for kommunikasjon.
Ved spørsmål kontakt Linn Askerud tlf. 62 83 36 37