Vaksinasjon

Klikk for stort bilde 

30.04.21 Etter anbefaling fra FHI forlenger regjeringen intervallet mellom første og andre vaksinedose

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer. Personer i alderen 18 til 44 år vil ifølge foreløpige estimater fra FHI kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet.
Les mer på regjeringen.no

 

Koronavaksine 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Hvordan foregår vaksineringen?
Alle blir kontaktet med tilbud om vaksinering etter hvert som det er deres tur.
Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen eller kommunen for å sette seg på venteliste. 

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først.

Prioriteringsrekkefølgen fra FHI:

1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper - Fullvaksinert
2.   Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper - Fullvaksinert
3.   Alder 75-84 år - Vaksinestart uke 11, startet med dose 2
4.   Alder 65-74 år og pers. mellom 18-64 år med *høy risiko - Vaksinestart uke 13
5.   Alder 55-64 år med *underliggende sykdommer - Vaksinestart  mai
6.   Alder 45-54 år med *underliggende sykdommer 
7.   Alder 18-44 år med *underliggende sykdommer  
8.   Alder 55-64 år 
9.   Alder 45-54 år
10. Alder 18-44 år
*Liste over underliggende sykdommer  (PDF, 112 kB)

Oppfordring

Innbyggere som har fastlege i Eidskog:
Vi oppfordrer alle som har fastlege i Eidskog om å lage en bruker på besøklegen.no og registrere e-post adresse og telefonnummer der. Det gjør det lettere å gi beskjed om vaksinering.

Innbyggere med fastlege i annen kommune:
Har du fastlege i en annen kommune skal du likevel vaksinere deg i Eidskog. Vi tar kontakt med de som er folkeregistrert i kommunen etter hvert som de blir aktuelle ift.  prioriteringsrekkefølgen til FHI.

Har du sykdommer/tilstander som nevnt i pkt. 4, 5, 6 og 7 i prioriteringsrekkefølgen kan du ringe kommunen å registrere mobilnummeret ditt slik at vi lettere kommer i kontakt med deg når det er din tur. Du kan ringe kommunen på 62 83 36 00.

Tidsplan og annen info se fhi.no
 

Status vaksinering
Eidskog følger anbefalt prioriteringsrekkefølge fra FHI.

Status uke 17: vi vaksinerer for tiden gruppe 4 i FHIs prioriteringsrekkefølge.

De siste ukene har vi mottatt følgende vaksinedoser (Comirnaty-vaksinen)fra FHI:

 • uke 8:     114 doser der alle dosene gikk til dose 2.
 • uke 9:     108 doser hvorav 12 % av dosene gikk til dose 1 og 88 % til dose 2.
 • uke 10:   78 doser hvorav 15 % til 1 og 85 % til da  dose 2.
 • uke 11:   90 doser, alle til dose 1.
 • uke 12:   114 doser hvorav 90 % vil gå til dose 1 og 10 % til dose 2.
 • Uke 13: 96 doser hvorav 88 % til dose 1 og 12 5 til dose 2.
 • Uke 14: 180 doser, alle til dose 1
 • Uke 15: 216 doser, alle til dose 1
 • Uke 16:  198 doser, alle til dose 1
 • Uke 17: 252 doser hvorav 64 % til dose 1 og 36 % til dose 2 (revaksinering fra uke 11)
 • Uke 18: 210 doser hvorav 51 % til dose 1 og 49 % til dose 2 (revaksinering fra uke 12)
 • Uke 19: ikke mottatt informasjon om leveranse fra FHI

Comirnaty-vaksinen fra Pfizer og BioNtech skal gis i 2 doser. De som fikk første dose av denne vaksinen frem til 15.mars skal ha dose 2 etter 3 uker. Fra 15. mars er intervallet mellom de to dosene endret til 6 uker iht. bestemmelser fra FHI.

Det totale antall doser kommunen får levert fra FHI fordeles mellom dose 1 og dose 2. Det avsettes først doser til dose 2 for å sikre at alle får denne og blir fullvaksinert. Resterende  doser går til dose 1.

Kommunen har ikke oversikt over leveranser lenger frem enn uke 18.

AstraZeneca-vaksinen

I februar fikk kommunen 200 doser av AstraZeneca-vaksinen til å vaksinere helsepersonell.  Denne vaksinen ble midlertidig stanset 11.mars. Regjeringen besluttet 23.april å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å ta AstraZeneca-vaksinen ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen får tilbud om videre vaksinasjon med mRNA-vaksine (Pfizer og BioNtech).

Du kan følge med på vaksinering i Eidskog og resten av landet på
Koronavaksinasjonsstatistikk - FHI

Mer informasjon om koronavaksine
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
Kort informasjon om koronavaksiner:   Koronavaksine på 1-2-3 
Informasjon om vaksinen (brosjyre):  Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (Biontech og Pfizer)