Krisesenter

Klikk for stort bilde Glåmdal Krisesenter IKS - telefon:  62818088 - epost: post@giks.no

Glåmdal krisesenter er et interkommunalt samarbeid

Eidskog kommune har ikke eget krisesenter, men er organisert i et interkommunalt samarbeid med Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger. Krisesenteret er lokalisert på Kongsvinger. Hovedmålet med krisesenteret er å yte hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. Videre arbeides det for å synliggjøre og bekjempe privat vold gjennom:

  • informasjonsarbeid
  • å påvirke offentlige myndigheter til å ta ansvar-både sentralt og lokalt
  • å ha en aktiv dialog med NAV, kommunalt barnevern og andre samarbeidspartnere
  • medvirke til et konstruktivt samarbeid med andre krisesentertilbud

 Du kan kontakte Glåmdal krisesenter på telefon 62 81 80 88