Ergoterapitjenesten

Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. Ergoterapeuten gir tilbud til barn, voksne og eldre i institusjon, egen bolig eller i eget miljø.  Tjenesten er vederlagsfri.

Syn- og hørselskontakt: Ta kontakt med ergoterapeuten: 488 98 369