Frisklivssentralen

Læring og mestring – for god helse!

Frisklivssentralen er Eidskog kommunes kompetansesenter hvor det tilbys veiledning til personer med behov for å endre levevaner. Vi ønsker å bidra til mestring og fremme av fysisk og psykisk helse, primært gjennom tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold, røyk/snusavvenning og utfordringer knyttet til lettere psykiske plager.

Mange blir henvist til oss via fastlege, NAV eller andre instanser. Allikevel står du selv fritt til å kontakte oss direkte.

eple - Klikk for stort bilde

 

Velkommen i våre lokaler på Eidskog helsetun!

Frisklivssentralen Eidskog, Dalåsen 4 Skotterud

 
 

Tlf:  400 39 133 / 404 29 128 

E-post: frisklivssentralen@eidskog.kommune.no

Hjemmeside: www.friskliv-eidskog.no

Logo Frisklivssentralen - Klikk for stort bilde