Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en del av kommunenes helsetjeneste og omfatter både kommunale og private fysioterapeuter med driftsavtale.

Tjenesten kan gis i institusjon, i pasientens hjem, på fysikalsk institutt, helsestasjon, barnehage og skole.

Du kan få tilbud om behandling i hjemmet dersom du bor hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt.

Egenandel:

Fra 1.januar 2017 må alle som går til behandling hos fysioterapeut betale egenandel. Unntatt er barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.
Egenandeler hos fysioterapeut går på egenandelskort 2.

Se mer om fysioterapi på helsenorge.no

Henvendelser til de kommunale fysioterapeutene:

Voksne:           474 89 064
Barn:               969 42 233

Henvendelser til de privatpraktiserende fysioterapeutene:

  • Fysioterapeut Hilde Sand, Dr. Lunderbys veg 9, Skotterud:   62 83 42 00
  • Stil fysioterapi og akupunktur, Gaustadvegen 2, Magnor:

         Fysioterapeut Line Rønning:  997 98 716

         Fysioterapeut Stine Rapp:     922 86 526

 

 

 
 

Kontakt

Åste Østgård
$(TITTEL)
62 83 39 17
404 48 671