Helsetjenester

Dette er de ulike tjenestene du kan søke på:

Gina Hamletsen og Malin Olsson tildeler følgende tjenester:

 • HjemmesykepleieDagopphold/aktivitetsopphold
 • Korttidsopphold
 • Avlastningsopphold
 • Trygghetsopphold
 • Langtidsopphold
 • Omsorgslønn

Tone Taugbøl tildeler følgende tjenester:

 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Parkeringstillatelse
 • Ledsagerbevis
 • Individuell Plan
 • Barnebolig
 • Boligtjenesten
 • Avlastning for funksjonshemmede
 • Dagsenter Furulund

Reidun Aastebøl tildeler følgende tjenester:

 • Trygghetsalarmer
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand

Malin Olsson er kommunens demenskoordinator.

Linn Askerud

Koordinator Hjemmebaserte tjenester

 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Sist endret 22.03.2018

Kontakt

Tone Taugbøl
Reidun Irene Aastebøl
Gina Marie Hamletsen
Malin Christina Olsson