Helsetjenester

Søknadsskjema

Dette er de ulike tjenestene du kan søke på:

Gina Hamletsen og Malin Olsson tildeler følgende tjenester:

 • Hjemmesykepleie Dagopphold/aktivitetsopphold
 • Korttidsopphold
 • Avlastningsopphold
 • Trygghetsopphold
 • Langtidsopphold
 • Omsorgslønn

Tone Taugbøl tildeler følgende tjenester:

 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Parkeringstillatelse
 • Ledsagerbevis
 • Individuell Plan
 • Barnebolig
 • Boligtjenesten
 • Avlastning for funksjonshemmede
 • Dagsenter Furulund

Reidun Aastebøl tildeler følgende tjenester:

 • Trygghetsalarmer
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand

Malin Olsson er kommunens demenskoordinator.

 

Linn Askerud er koordinator for:

 • Hjemmebaserte tjenester
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Kontakt

Tone Taugbøl
$(TITTEL)
414 11 053
Reidun Irene Aastebøl
$(TITTEL)
62 83 36 32
459 79 071
Gina Marie Hamletsen
$(TITTEL)
62 83 36 91
489 97 694
Malin Christina Olsson
$(TITTEL)
62 83 36 92
489 97 695