Omsorgsboliger

Søknadsskjema

Omsorgsboligene er fysisk tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene tildeles personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom, har behov for tilrettelagt bolig hvor pleie- og omsorgstilbud kan utføres.

Boligene er ikke bemannet, men hjelpebehov vurderes og tildeles i eget vedtak.

Det er kommunens tildelingskontor som avgjør hvem som tildeles bolig etter søknad.