Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0

   Klikk for stort bildeDet unike Fredsmonumentet på Morokulien trenger restaurering 
som følge av korrosjon gjennom mer enn 100 år.

Gjennom prosjektet får svenske og norske elever i gymnas/videregående
skoler, innenfor byggfag i grenseregionen, følge og delta i hele
prosessen. Elevene vil også komme i kontakt med lokale
bedrifter innenfor byggfag som muliggjør sysselsetting
enten på norsk eller svensk side i byggbransjen.Klikk for stort bilde      

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Eda kommun
NORSK PROSJEKTEIER Eidskog kommune
EU-STÖD 228 950 €
STATLIGE IR-MIDLER 123 250 € (986 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 090 525 €
PROJEKTTID 1 jun 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER 
Anne Grete Melbye +47 917 70 583
Margareta Bergman +46 (0)70-325 29 11

 

Klikk for stort bilde    

 

 

Workshop Morokulien

 

  

Styringsgruppen for interregprosjektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 har hatt sitt første møte.

  

Den 23. oktober var elever fra Skarnes Videregående skole og Spångbergsgymnaset i Filipstad på besøk i fredsriket Morokulien for å lære å kjenne hverandre og området.

 

Interregprosjektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 er et grenseoverskridende samarbeid mellom Norge og Sverige.