Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 - Det første møtet i styringsgruppa

Klikk for stort bilde  

Styringsgruppen for interregprosjektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 har hatt sitt første møte.

Representanter fra kommunene Eda og Eidskog, Spångbergsgymnasiet i Filipstad og Skarnes videregående skole var samlet på Morokulien Infocenter mitt på grensen. Styringsgruppen skal fatte beslutninger om økonomi, kommunikasjon og anskaffelser med mere i forbindelse med restaureringen og tilgjengeligheten av Fredsmonumentet.