Tilskuddsordninger

Tilskudd som lag og foreninger kan søke på 

Det finnes mange ulike tilskudd som lag og foreninger kan søke på.
På denne siden vil du finne oversikt over noen av dem.

De kommunale tilskuddsordningene er:

Spillemidler

søknadsfrist 15. oktober
Informasjon finner du her

Kulturmidler

Søknadsfrist 15. november
NB. Det er åpnet for muligheten til å søke om kulturmidler til prosjekt som går over 2 år.
Søknadsskjema finner du i selvbetjeningsløsningen
Se retningslinjer om søknad og rapportering her (DOCX, 20 kB)

Momskompensasjon​ til frivillige lag og organisasjoner

Søknadsfrist 1. september
Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet til Lotteri- og stiftelsestilsynet
Søknadsskjema finner du her

Stipend for unge lovende utøvere av kulturaktiviteter

Søknadsfrist 1. februar
Se statuttene her

Stipend "Til Simon Hålands minne"

Ungdomsrådet skal hver år dele ut stipendiet ”Til Simon Hålands minne”. Stipendiet består av en pengegave på kr. 3000.
Søknadsfrist 1. februar
Les mer

Kulturprisen

Som stimulans for det lokale kulturliv kan Eidskog kommune dele ut en kulturpris til personer, lag eller organisasjoner i kommunen.
Alle kan sende inn forslag på kandidater
Kulturprisen overrekkes under kulturuka i uke 44. 

Send et begrunnet forslag på kandidat innen 1. oktober til Eidskog kommune, Postboks 94, 2231 Skotterud
Les mer

Kontingent- og utstyrskasse

Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet i kommunen. Det gis inntil kroner 2.000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.
Les mer