Kontingent- og utstyrskasse

Eidskog kommune har avsatt tilskudd til drift av en kontingent- og utstyrskasse.

Ansvar for ordningen er Kulturavdelingen.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge i alderen 6 til 18 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

Målsetting

Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet i kommunen. Det gis inntil kroner 2.000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Informasjon om søknaden

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, støttekontakter, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv. Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.

Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv. 

Søknad

Elektronisk søknadsskjema  benyttes. NB! Innlogging med ID-porten 

Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Jocke Leveborn Nilsson, mobil: 400 34 153
joakim.leveborn.nilsson@eidskog.kommune.no

eller Servicetorget på Rådhuset.