Spillemidler

Kommunens retningsliner og saksgang

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknad om spillemidler

Momskompensasjon i forhold til spillemidler (PDF, 298 kB)