Statutter for Eidskog kommunes stipendordning for unge lovende utøvere av kultur

 

 • Eidskog kommune skal hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Stipendiet/stipendiene består av diplom og pengegave på totalt inntil kr 15.000. Beløpet indeksreguleres hvert 5. år.
   
 • Formålet med kulturstipendet er å hjelpe ungdom som driver ulike kulturaktiviteter, gi dem bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for videre arbeid. Stipendiet gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner.
   
 • Forvaltningsstyret avgjør hvert år hvem som skal tildeles stipend. De bygger sin avgjørelse på innkomne søknader. Forvaltningsstyret består av en representant fra idrettsrådet og en representant fra ungdomsrådet samt rektor for Eidskog kulturskole.
   
 • Stipendene kan gis til ungdom som viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig, eller som driver kulturaktivitet på et så høgt plan at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.
   
 • Stipendordningen kunngjøres ca. 1. januar på kommunens hjemmeside. Ungdom, enkeltpersoner eller grupper, har anledning til å søke om kulturstipend. Søknadsfristen er den 1. februar hvert år.
   
 • Søknadene skal begrunnes og sendes til Eidskog kommune.
   
 • Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturstipendene gjennomføres på ungdommens kulturmønstring.

  Revidert etter kommunestyresak 019/09, behandlet 12.03.09