Statutter for kulturpris

 • Som stimulans for det lokale kulturliv kan Eidskog kommune dele ut en kulturpris til personer, lag eller organisasjoner i kommunen.
   
 • Kulturprisen består av et diplom og en pengegave på kr  12 000,-. 
  Offentliggjøring og overrekking av kulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelighet, for eksempel under Kulturuka.
   
 • Formålet med kulturprisen er å hedre enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en innsats for kulturlivet over lang tid, eller ved enkelttiltak. Prisen kan også gis som stimulans til videreutvikling innenfor kulturarbeidet. Begrepet kultur tolkes så vidt som mulig.
   
 • Kulturprisen utlyses. Forslag til kandidater skal være skriftlig begrunnet. Avgjørelsesmyndighet er ikke bundet til forslag som er sendt inn.
   
 • Eidskog formannskap avgjør hvem som skal ha prisen. Enhet for samfunn administrerer ordningen.

Tidligere vinnere

Oversikt over vinnere av kulturprisen
Oversikt over vinnere av kulturprisen
Tildelingsår Vinner
2000 Magnor ungdomslag, skigruppa
2001 Familien Nilssen
2002 Eidskog musikalske selskap
2003 Magne Kustås
2004 Bjørn Olav Rønhovde
2005 Per Ole Bakke
2006 Gunnar Sæther og Gunnar Høgberg
2007 Sten Stolpe
2008 Kjell Ivar Brustad
2009 Kåre Delviken
2010 Oddbjørn og Marit Lillebekk
2011 Vestmarka Hornorkester
2012 Sverre Eier
2013 Kai Martin Hansen
2014 Vrangsfestivalen
2015 Harald Schøien
2016 Eidskog Bygdekvinnelag
2017 Håkon Hauer
2018 Eidskog Rockeklubb
2019 Eidskog Janitsjar
Oversikt over vinnere av kulturprisen