Statutter for ungdomsrådets stipendordning til Simon Hålands minne

 • Formålet med stipendiet er å gi ungdom en mulighet til å utvikle videre en spesiell interesse de brenner for.
   
 • Forvaltningsstyret avgjør hvert år hvem som skal tildeles stipendiet. De bygger sin avgjørelse på innkomne søknader. Forvaltningsstyret består av medlemmene i ungdomsrådet, samt voksenkontakt for rådet og leder for oppvekst og læring. Ved uenighet har leder for ungdomsrådet dobbelstemme.
   
 • Stipendiet deles ut til ungdom som har en interesse de brenner for. Ungdom som er tillitsskapende og har evner til å få andre med seg og skape sosiale nettverk på en positiv måte.
   
 • Søknadsfristen er den 1. februar hvert år. Søknaden skal begrunnes og sendes til Postmottak, Eidskog kommune, Postboks 94, 2231 Skotterud, eller postmottak@eidskog.kommune.no
 • Overrekkelse av stipendiet skjer under UKM(Ungdommens kulturmønstring).
 • Ungdomsrådet skal hver år dele ut stipendiet ”Til Simon Hålands minne”. Stipendiet består av en pengegave på kr. 3000,-.