Visningssteder for kunst

Mulige utstillingsplasser for kunst i Eidskog kommune 

Kunstkroken i Tyrielden Eidskog bibliotek

Ny utstilling hver måned. Dette blir administrert av Eidskog frivilligsentral.

Telefon: 976 58 161Klikk for stort bildeBilder fra utstillingen Britt Kristin Ingelsrud

E-post: efrivill@online.no

Størrelse: 6x4,5 med en vegg med mye vindusflate og en stor åpning inn til kafèdelen/Møteplassen.

Annen bruk av lokalet: Møblert med langbord, stoler og benker. Mye brukt til møteplass av ulike grupper på dagtid og kveldstid.

 

 

Tyrielden Eidskog bibliotek

Det kan stilles ut noe kunst i lokalet hvis objektene fungerer i forhold til den daglige aktiviteten. Noe veggplass her og der. Mye vindusflater. Litt gulvplass. Vinterhage med mulighet for midlertidig utstilling (kan flytte ut møbler).

Telefon: 62 83 37 05

E-post: biblioteket@eidskog.kommune.no

Kontaktperson: Randi Heggland Strøm, biblioteksjef.

 

Børlirommet, Tyrielden Eidskog bibliotek

Her er det en permanent utstilling av Børli-relatert kunst. Det er Hans Børli-selskapet som eier kunsten og administrer skifte av utstillingsobjekt.

Telefon: 472 42 332

E-post: sverreeier@gmail.com

Kontaktperson: Sverre Eier

 

Oppistun, Børli

Låven, stabburet m.m. blir brukt under det årlige arrangementet «Junikveld». Det er også noe aktivitet på sommerstid v/Hans Børli-selskapet.Klikk for stort bildeHusmannsplassen Eidskog kommune

Telefon: 472 42 332

E-post: sverreeier@gmail.com

Kontaktperson: Sverre Eier

 

Magnor Torg

Utstillingslokale med skiftende utstillinger på vegger og installasjoner på gulv. Blir også brukt som møtelokale og arrangentslokale.

Telefon: 400 06 963

E-post: post@magnortorg.no

 

 

Morokulien Infocenter

Turistinformasjon på grensen. Bygget står i både Sverige og Norge.

Telefon: +46(0)571 – 28370

E-post: moro@eda.se

 

Eidskog museum

Flere aktuelle anlegg til ulike formål.

Låven på Eidskog bygdetun, Almenninga, blir mye brukt til historiske utstillinger, men også annet.

Anno museum

Telefon: 62 40 90 75  (Anno)

E-post: post@eidskogmuseum.no eller post@annomuseum.no

 

Søstun gårdKlikk for stort bildePå tur i traktorhenger Mona Rolfsdatter Olsen

Privat gjestegård, Tobøl. Driver gårdsturisme med merket «Hanen». Har utstillingsrom i låven.

www.sostun-gard.no

 

 

G-kroen

Spisested på grensen med utstillingsplass i inngangspartiet.

www.gkroen.no

 

Glasshytta spiseri

Ungt par, Marion Amundsen og Kjetil Vaage, har åpnet sommerrestaurant på Morokulien, like ved riksgrensa. Ønsker kunstutstilling på veggene og ber folk om å ta kontakt.

www.glasshyttaspiseri.no

 

Kulturskolens «Galleri Oppe»

Ligger i 2.etasje på Eidskog kulturskole, - i nyoppussede og lyse lokaler.
Utstillingslokale med plass til utstillinger på vegger og installasjoner på gulv.
Tilstøtende rom blir brukt til undervisning og konserter på kulturskolen.

Telefon:  47464535

Kontaktperson: Anita Ihler
E-post: anita.ihler@eidskog.kommune.no