Retningslinjer for elever og foreldre i Eidskog Kulturskole

 

Opptak:

Barn over 6 år kan søke opptak i Eidskog Kulturskole.Voksne over 19 år kan søke instrumentalundervisning, kor og sang.

Barn under 19 år har fortrinnsrett ved tildeling av plass ved venteliste.

Ikke alle instrumenter passer for de aller yngste, snakk med skolen om du er i tvil.

Det foregår opptak fortløpende i løpet av året. Skjemaet fås på kommunenes hjemmeside; eidskog.kommune.no, kulturskolen eller på servicetorget.

 

Utmelding:

Man er elev ved Eidskog Kulturskole til man melder seg ut. Utmelding skal skje skriftlig. Slutter man før semesteret er over, betaler man for hele semesteret.

 

Pris:

Instrumental,- og sangopplæring for barn og voksne: kr. 1600,-

Tegning/maling: kr 1000,-

Kor for voksne kr: 1700,-

Teater: kr 1700,-

Kulturkarusell kr: 900,-

 

Frammøte:

Man plikter å møte til undervisning på samme måte som i grunnskolen. Har man ikke anledning til å møte, må læreren evt. skolens ledelse få beskjed på forhånd om mulig.

Elever som uteblir fra unormalt mange undervisningstimer, kan miste plassen i skolen.

 

Kulturkarusell:

Tilbud til de yngste på kulturskolen. Fra 6-8 år.

Et tilpasset introduksjonstilbud for de som ikke helt vet hvilket fag de ønsker på kulturskolen. Gjennom et år får de kjennskap til alle fagene de senere kan velge.

Minst 5 søkere for å iverksette tilbudet.

 

Instrumenter:

Elevene bør eie eller disponere instrumenter selv. Skal man for eksempel lære å spille piano, er det viktig å ha mulighet til å øve når man ønsker det. Skolen eier en del instrumenter som man kan låne for ett år om gangen.

 

Venteliste:

I noen tilfeller vil det kunne være fullt på den disiplinen man har søkt. Man vil da få beskjed om at man står på venteliste, og skolen vil gjøre sitt ytterste for å gjøre ventetiden kortest mulig.

 

Hva skal vi velge?

På oversikten lenger ned på siden, står en del instrumenter og disipliner man kan velge. Vanligvis er det nok med et instrument. Skriv opp evt. reserveinstrument i tilfelle det skulle være fullt på første ønsket.

 

Annet

Er det instrumenter eller disipliner du ønsker som ikke er nevnt, kan du gjerne skrive beskjeder til skolen på baksiden av skjemaet.

Det kan ellers være at vi ikke får nok elever på en gruppe, evt at vi ikke får lærer. I så fall vil dette faget falle bort, men eleven/søkeren får da tilbud om noe annet.

Mer orientering blir sendt ut før/rundt skolestart.

 

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

 • Dersom du ønsker å skifte fag/disiplin, eller du ønsker en disiplin i tillegg til den du har, må du fylle ut søknadsskjemaet på nytt.
 • Dersom du ikke ønsker å være elev fra høsten, må du gi beskjed om dette skriftlig. Her er også fristen 1. juni.
 • Vær så sikker som mulig før du krysser av ønske(-ne).

 

Litt om de enkelte undervisningstilbudene:

 

 • Piano: Her gis undervisning på alle nivåer. Stor sjanse for at alle får plass.
 • Gitar: Undervisning først og fremst i bruksgitar (akkordspill), men også fingerspill og klassisk gitar etter noter for de som ønsker det. Kan bli venteliste.
 • Slagverk: Trommeundervisning på alle nivåer. De fleste får plass.
 • Keyboard: For de som bare har et elektronisk eller digitalt klaviatur å øve på.
 • Solosang: For deg som ønsker å gjøre noe mer ut av stemmen din enn bare å delta i allsang. Kan bli venteliste.
 • Fiolin: Krever godt øre, stor tålmodighet og spesielt talent. Spennende instrument.
 • Klarinett og saksofon: For alle nivåer. De fleste får plass.
 • Trompet/kornett/trombone etc: For alle nivåer – individuelt og samspill. De fleste får plass.
 • Tegning/maling: Åpent for alle, men sjanse for venteliste.
 • Teater: Tilbud fra 8 år. Cirka 12 får plass.
 • Sang/kor for voksne damer, plass til ca 25 damer.
 • Instrumentalundervisning: For voksne.
 • Kulturkarusell: Tilbud til de yngste på kulturskolen. Fra 6-8 år.

Et tilpasset introduksjonstilbud for de som ikke helt vet hvilket fag de ønsker på kulturskolen. Gjennom ett år får de kjennskap til alle fagene.Vi ser, av erfaring, at de yngste elevene ikke alltid er klare for å spesialisere seg  på et instrument/fag når de starter ved kulturskolen. Denne aldersgruppen er barn i sterk vekst, fysisk og psykisk. For å møte de i dette, ønsker vi å tilrettelegge og organisere en undervisningsform som gjør instrument/fagvalget lettere og mer riktig for dem senere.Om barnet underveis i karusellen viser stor forståelse og interesse for faget/instrumentet, kan det gå inn i vanlig undervisning. Dette gjøres i samarbeid med foreldre.Elever som kommer til underveis, fortsetter i karusellen og vurderes underveis som de andre. Elever som eventuelt søker plass sent i vårsemesteret fra april, får tilbud og veiledning om oppstart fra høsten.Prisen på kulturkarusellen vil være halv pris av ordinær undervisning, kr 900 pr.semester. Går barnet over i vanlig undervisning i løpet av karusellåret, betales vanlig pris. Minst 5 søkere for å iverksette tilbudet.

Kontakt

Anita Ihler
Anita Ihler
$(TITTEL)
474 64 535