Momskompensasjon 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2021 fordele 1,8 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner.

Mange som ikke søker


Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere


Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

Søknadsåret 2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2021 fordele 1,8 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2020 er grunnlaget for søknaden i 2021.

Link til Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside om momskompensasjon: Her

 

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

 

Søknadsfrister

Momskompensasjon spesielt for idrettsanlegg 2020, søknadsfrist 01.03.2021: Her.


Frist for å søke om momskompensasjon, generell ordning for 2020 er 1. september 2021: Her.