Fredsmonumentet Morokulien

Klikk for stort bilde Ida Knutsson

 

12000 besøkende kom til innvielsen 16.august 1914.

Den norsk-svenske unionen var basert på en stor grad av selvstendighet for begge nasjoner, og det var felles utenrikspolitikk og felles konge som bandt dem sammen. Etter hvert vokste det frem tanker om at denne unike og fredelige måten å løse sine nabofeider på burde markeres ovenfor resten av verden.

Unionen ble oppløst i 1905 uten krig, og man hadde vist verden hvordan konflikter kunne løses fredelig.
I 1910 ble det besluttet å starte en innsamling til å reise et fredsmonument på grensen ved Eda. Etter innvielsen i 1914 har fredsmonumentet og fredsplassen vært møtested for en rekke større og mindre arrangementer i fredsregi.

Etter krigen skjedde det en langsom utvikling av området og bruken av det. Et norsk-svensk radioprogram ble det som satte søkelyset på fredsplassen og frembrakte navnet Morokulien som brukes på området i dag.

Les mer