Grenselosmuseet

Norske Grenselosers Museum 

Tegning av Grenselosmuseet - Klikk for stort bilde

Norske Grenselosers Museum holder til i den gamle skolen på Skjølåbråten ved Vestmarka i Eidskog kommune. Adresse Sootkanalvegen 118.

Formålet er å drive museumsvirksomhet som forteller om grenseloser og kurerers liv og virke under den tyske okkupasjon 1940-45. Museets samlinger tilhører Foreningen Flyktningeruta og er utstilt i skolens klasserom. Herfra er det kun et par kilometer til riksgrensen mot Sverige. Her fant et stort antall flyktninger og kurerer et tilfluktsted før den farlige ferden mot friheten.

I museet er det samlet gjenstander, dokumenter og fotografier som i sine rette omgivelser gir et levende og realistisk bilde av okkupasjonstiden. Filmen "Flukten fra hakekorset" inngår i omvisningen.

Museet er endestasjon for Flyktningeruta, den historiske vandreruta som går fra Skullerudstua i Oslo.

 

Sommeren 2020 er museet stengt og arrangementer utgår:

Alle arrangementer i foreningens regi utgår inntil videre, og museet forblir stengt i sommer. Stiene blir ryddet så raskt det lar seg gjøre, så det er fullt mulig å gå hele eller deler av ruta på egenhånd. Vi gjør oppmerksom på at flere av plassene man kommer til underveis er i privat eie, og ber om at det utvises respekt for dette. Dvs at telting mm skal avtales med eier. Husk å etterlate naturen slik du fant den, og respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark.

Fra Kronprins Haakons vandring langs flyktningeruta og besøket på Grenselosmuséet 28. august 2020.