Børlis barndomshjem, Oppistun Børli

Klikk for stort bildeOppistun, Børli Kjell R. Hermansen  Oppistun er Hans Børlis hjemsted. Her bodde han inntil han giftet seg og bosatte seg nede i bygda, på Tobøl, rett etter andre verdenskrig.

Plassen Børli ble trolig ryddet av finner i første halvdel av 1700- tallet. Omkring 1865 ble plassen delt i to, Nestun og Oppistun. Til sammen var disse to heimene på 24 mål dyrket mark i 1863. I tillegg kom 56 mål naturlig eng. 

Et arrangement som finner sted første søndagen i juni hvert år, er junikveld. Dette kulturarrangementet i de store skoger samler hvert år mange hundre litteraturinteresserte mennesker fra hele landet. Arrangementet foregår ute i friluft på Oppistun, Hans Børlis hjemsted.

Hele Børli eies av Stangeskovene A/S. Hans Børli - selskapet, stiftet i 1991, er for tiden leietakere i Oppistuen.

Dikteren Hans Børli (1918-1989) levde hele sitt liv i Eidskog. Under små kår vokste han opp på en finneplass inne på Fjellskogen. 
Han ble tidlig glad i bøker og utmerket seg på skolen. Forsøk på videre utdanning ble stoppet av krigen. I krigsårene vikarierte han som skolelærer på sitt hjemsted. Da freden kom, stiftet Hans Børli familie og flyttet til Tobøl. Skogen ble hans fremtidige arbeidsplass, som tømmerhugger. 
Merkelappen skogens dikter er ofte blitt festet på Hans Børli, en betegnelse han selv både likte og mislikte. Utgangspunktet var skogen. Den kjente han bedre enn noen. Trolsk natur, drømmer, blodslit, sorg og glede. I sin kamp med ordene førte han oss inn i politikk, til fremmede kulturer, og ble i økende grad opptatt av eksistensielle problemer som ensomhet, krig, fangenskap, angst, tro, tvil og død. Hos Hans Børli ble det nære og det fjerne til ett eneste stjernehvitt
Børlis litterære produksjon strekker seg over tidsrommet 1933-1988, fra han debuterte i Kongsvinger Arbeiderblad med skolestilen "I snestorm og kulde" til hans siste retrospektive verk "Med øks og lyre".
I alt ble det 21 diktsamlinger og 6 prosabøker. En diktsamling og en dagbok er utgitt post mortem. Hans Børli skrev for øvrig et par uhøytidelige skuespill og bidro med fortellinger, dikt og noveller i flere aviser og ukeblad. Dessuten var han en flittig brevskriver. 

Hans Børli er oversatt til flere språk og har mottatt en rekke litterære priser. 

Han døde på Eidskog Sykehjem 26. august 1989