Historien om Hornkjølen

-   Eidskogs høyeste punkt

Nord i Eidskog, kneisende opp for Hornsjøen – og på grensen til Kongsvinger kommune, ligger Hornkjølberget. Høyde over havet er 434 meter – og høyest i Eidskog. Det er i dag lett synlig fra RV2 ved Malmermoen.På dette utsiktsstedet ble det tent varder i gammel tid, og en av knausene der oppe benevnes fortsatt som ”Varden”.

Tårnet er 18.5 meter høyt.

Hornkjølen branntårn - Klikk for stort bildeMidt på 1930-tallet ble det bygget mange utkikkstårn rundt omkring i Østlandsområdet, for å redusere antall skogsbranner. Historien til Hornkjøl-tårnet starter 9.juni 1941, etter at ingeniør Martin Skaare Botner fra Brandval har konferert med ordfører Selmer Alm i Eidskog om et brannvakttårn i kommunen. Da var et lignende tårn allerede bygget på Rafjellet i Botners hjemkommune. Den 16.juni får ordføreren svar fra direktøren i Skogforsikringsselskapet om at de vil i ”fornøden utstrekning” bidra til å bekoste oppførselen. Men forsikringsselskapet får avslag fra forsyningsdepartementet om materialer til å bygge tårnet i jern. Derfor ble det reist et tretårn.

Etter at avtalen med kommunen var på plass, ble oppgaven med å bygge tårnet overdratt til herredsskogs-mester Ivar Hellsaa. Det ble mye rot og et økonomisk etterspill, men tårnet ble reist som det skulle i løpet av krigsåret 1942. Prislappen ble på 2 1000 kroner, dyrest av alle de vakttårnene som til da hadde blitt oppført.


På slutten av 2.verdenskrig ble Hornkjølberget av tyskerne ansett for å være viktig i tilfelle invasjon fra øst. Av den grunn ble det innlagt telefon i tårnet.

Gammel avisartikkel om vaktene på Hornkjølen. - Klikk for stort bildeI en avisnotis i Glåmdalen fra 31.mai 1947 går det fram at ”våkne øyne speider dag og natt etter mulig skogsbrann. ” I de årene var det bemanning ved alle branntårn i distriktet fra 2.pinsedag, og den varte som regel tre måneder. Men skogbrannvakta på Hornkjølberget var langt eldre enn selve tårnet. Den var i begynnelsen privatfinansiert av skogeier Stang på Nordfjell og startet opp noen år ut på 1900- tallet og var i full sving i 1911. Da sto ei egen vakthytte ferdig.


I mange år var det Hans Lindåsen som var ansvarlig for vakta. Johan Kjelsrud (1879-1963) overtok i 1944. Han var fra bruket Nordstun Hornkjølen like ved. Neste eldste sønn, Klaus, ble seinere landskjent som mangeårig leder av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund. Klaus' yngre bror, Trygve, fortsatte familietradisjonen i 1960, og han holdt på til 1972. Da overtok flyovervåkingen. (Et annet kuriosum er at Trygves yngste datter, Karin Andersen, i dag er en landskjent politiker (SV Hedmark)

Med andre ord: Stor politisk tyngde fra ei lita grend!).

Tårnet og berget er i dag et populært utfartssted for spreke eidskoginger og andre. Oppstigningen fra fylkesveien ved Mila tar ca. 30 minutter. Tårnet vedlikeholdes av Eidskog kommune og ble på 60-tallet panellert fra bunn til topp.

Tårnet gjennomgår 2018/2019/2020 en omfattende restaurering.

Slik så tårnet ut de første årene etter at det ble bygd (etter maleri):

Hornkjølen ferdigstilt - Klikk for stort bilde

Det skal til sist nevnes at plassene i Hornkjølen opprinnelig er husmannsplasser under gården Grasmo på Matrand. Samtidig antas de, sammen med naboplassen Buholtet, å være steder for de aller første finnebosettingene i Eidskog, en gang på 1600-tallet