Naturvernområder

"Når skogen mumler omkring deg og kveldsvinden synker hviskende inn i solfallet, da er liksom alt sagt..." (Hans Børli)