Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert 12.06.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 har kommunestyret i sak 38/19, den 14.5.2019, vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut på offentlig ettersyn og høring.

 

Publisert 15.05.2019

Eidskog kommune arbeider med en detaljreguleringsplan for Gaustadvegen næringsområde. Målsettingen er å etablere grunnlaget for et framtidsrettet næringsområde ved Magnor.

Gaustadvegen næringsområde er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse. Det foreligger ikke tidligere reguleringsplan eller alternative utkast for næringsområdet.

Publisert 03.12.2018

Lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer er tidligere vedtatt i GIVAS, Nord-Odal kommune og Eidskog kommune. Selv om de ulike forskriftene i eierkommunene i prinsippet er like, er det ønskelig med samme forskrift i alle kommuner. I tillegg er det behov for generell oppdatering og revidering av forskriften. Det er derfor utarbeidet en felles forskrift for de fire eierkommunene.