Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen ønsker kun å ta imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 26.11.2018

Eidskog kommune søker medarbeidere til Bakketun, døgnbemannet tjenester for rusavhengige og personer med psykiske lidelser.

Vil du være med å bidra til at brukerne får hjelp til å endre livstil, mestre livet og følge opp egne helseutfordringer. Da vil vi gjerne ha deg som kollega.

Publisert 26.11.2018

Hjemmesykepleien i Eidskog kommune har 250 brukere fordelt på to grupper.

Det er ca 14 personer på dagtid, 5 på kveld og 2 som jobber natt.

Publisert 26.11.2018

Eidskog kommune har ledig et vikariat i 100 prosent stilling som fysioterapeut. Hovedansvarsområdet for vikariatet er barn og unge, men det må påregnes oppgaver også mot voksne og eldre.

Publisert 26.11.2018

 

Vi søker etter 2 autoriserte sykepleiere i 100 % faste stillinger til Eidskog Helsetun.

Dels en sykepleier til somatisk avdeling og en sykepleier til en somatisk avdelinge som skal endres til demensavdeling.

Publisert 20.06.2018

Generell stillingsutlysning etter sykepleiere innen Helse og omsorg i Eidskog kommune 2018.

Vi søker jevnlig etter autoriserte sykepleier i 100 % fast stilling.

Helse og omsorg i Eidskog kommune har flere enheter, så ta kontakt med den enhet der du ønsker å arbeide hvis du har spørsmål.