Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen tar kun imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 08.12.2017

Vi søker etter 3 autoriserte sykepleiere i 100 % faste stillinger til Eidskog Helsetun.

I Eidskog har vi fokus på pasienten og « Hva er viktig for deg?»

Publisert 08.12.2017

Vi søker etter 3 sykepleiere til hjemmesykepleien, natt, i 60 %, faste stillinger.

Hjemmesykepleien i Eidskog kommune har ca 200 brukere.
Det er ca 15 personer som jobber dagtid og 5 på kveld og 2 som jobber natt.
Vi har en fagsykepleier som har ansvar for kvalitet, utvikling og det faglige.

I hjemmesykepleien jobber vi selvstendig og er opptatt av å se på løsninger og finne gode muligheter i form av hjelpemidler og tilrettelegging. Dette for at brukeren skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og instanser er en del av vår hverdag.

Publisert 27.11.2017

Eidskog kommune har ledig 90 prosent driftsavtale for privatpraktiserende fysioterapeut fra 01.01.2018. Driftsavtalen er knyttet til Skotterud fysioterapi som er en solopraksis. Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter reglene fastsatt i ASA 4313.

 

Publisert 27.11.2017

Eidskog kommune søker medarbeidere til nyetablerte Bakketun, døgnbemannet tjeneste for rusavhengige og personer med psykiske utfordringer.

Vil du være med å bidra til at brukere får hjelp til å endre livvstil, mestre livet og følge opp egne helseutfordringer. Da vil vi gjerne ha deg som kollega.

Vi ønsker å etablere et oppfølgingsteam for brukere med sammensatte og komplekse behov, som har behov for et bredt sett med helse- og omsorgstjenester. Teamet skal yte tilrettelagte flerfaglige tjenester og må påregne å jobbe i turnusordning. Det er planlagt drift av inntil 12 boliger.

Publisert 26.10.2017

Eidskog kommune ønsker et lavterskeltilbud for alle. Vi søker nå etter en psykolog i 100 % stilling som skal jobbe med voksne innen psykisk helse og rus. Vi har fra før en kommunepsykolog som arbeider med barn og unge.

De viktigste samarbeidspartene blir: psykisk helsetjeneste, ruskonsulent/miljøarbeidere, spesialisthelsetjenesten, fastleger, arbeidsplasser og Nav.

Organisatorisk er stillingen lagt til helse sammen med psykisk helsetjeneste, der det er et sterkt engasjement og høy kompetanse.