Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen tar kun imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 19.05.2017

Kontaktutvalgene for skogbruk i Kongsvinger og Eidskog søker motiverte og arbeidssomme ungdommer til sommerjobb i skogen. Vi ønsker oss inntil fem nye rekrutter og fem ungdommer som har vært med på opplæring tidligere. De nye rekruttene starter med tredagers kurs i ungskogpleie 26-28. juni. Etterpå får de minimum tre ukers skogsarbeid hos kommuneskogene, skogringer eller andre skogeiere. For ungdommene med erfaring,  har prosjektet arbeidsgiveransvar og videreformidler arbeid i den grad vi får oppdrag. Tidligere har dette gitt arbeid i tre-fire uker.

Publisert 15.05.2017

Eidskog kommune søker etter økonomisjef i 100 % fast stilling. Eidskog kommune er en dynamisk organisasjon, med god styring og kontroll på økonomien. Dette blir også vektlagt i framtida. Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss.

Publisert 15.05.2017

Eidskog kommune har ledig stilling som brannsjef.

Til stillingen ligger det daglige lederansvaret for brann- og feiervesen.

Vi søker etter jordnær, strukturert og resultatorientert leder som vil nå mål sammen med laget sitt.  Du trives med kombinasjonen av drift og strategi, har god bedriftsøkonomisk forståelse. Du har evne til å bygge gode relasjoner og ser verdien av å dele informasjon og kunnskap. Du er på kontinuerlig søken etter løsninger som gjør brannvesenet kvalitativt bedre og samtidig kostnadseffektivt.

 

Publisert 05.05.2017

Helsestasjonen i Eidskog er en del av enheten Oppvekst og læring. Helsestasjonen har rundt 50 nyfødte barn årlig. Kommunen har en ungdomsskole, to barneskoler og i tillegg Montessoriskole.

Vi har tett og systematisk samarbeid med samtlige instanser som jobber med barn og unge i kommunen.