Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen ønsker kun å ta imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 20.06.2018

Generell stillingsutlysning etter sykepleiere innen Helse og omsorg i Eidskog kommune 2018.

Vi søker jevnlig etter autoriserte sykepleier i 100 % fast stilling.

Helse og omsorg i Eidskog kommune har flere enheter, så ta kontakt med den enhet der du ønsker å arbeide hvis du har spørsmål.

Publisert 13.06.2018

Eidskog kommune sin boligtjeneste arbeider systematisk og gjennomtenkt med tilrettelegging av et livsmiljø. Personlig, sosialt og fysisk tilpasset enkeltmenneskets behov. Boligtjenesten består av 4 avdelinger.  Vi ønsker at høgskoleutdannede i vår tjeneste skal arbeide på tvers av tjenestested ved behov.  Vi søker teamleder til avdeling Rognlia.

 

Publisert 07.06.2018


Hjemmesykepleien i Eidskog kommune har 250 brukere fordelt på to grupper.

Det er ca 14 personer på dagtid, 5 på kveld og 2 som jobber natt.

Vi har en fagsykepleier som har ansvar for utvikling og det faglige.

Vi jobber selvstendig og er opptatt av å se løsninger og finne gode muligheter i form av hjelpemidler og tilrettelegging, slik at pasienten kan bo så lenge hjemme som mulig.

Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og instanser er en del av vår hverdag.

Publisert 07.06.2018

Vi har ledig 2 vikariater på 80 % hver 

Hjemmesykepleien i Eidskog kommune har 250 brukere fordelt på to Det er ca 14 personer på dagtid, 5 på kveld og 2 som jobber Vi har en fagsykepleier som har ansvar for utvikling og det Vi jobber selvstendig og er opptatt av å se løsninger og finne gode muligheter i form av hjelpemidler og tilrettelegging, slik at pasienten kan bo så lenge hjemme som mulig.

Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og instanser er en del av vår hverdag.