Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen tar kun imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 16.10.2017

Psykisk helsetjeneste er en medspiller på veien til bedring. Med utgangspunkt i den enkeltes behov, gis det tilbud med fokus på ressurser og mestring for å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv. Psykisk helsetjeneste er en aktiv arbeidsplass. Vi jobber tverrfaglig og vi samarbeider med mange aktører både innad i og utenfor kommunen. Vi er en del av de hjemmebaserte tjenestene.  Det er for tiden ikke helgearbeid, men noe arbeid på kveldstid i turnus på ukedagene må påregnes.

Publisert 05.10.2017

Vi søker

  • Autorisert sykepleier i 60 % fast stilling på natt i hjemmesykepleien, med langvakter hver 4. helg. Vi har for tiden tre stillinger ledige. Det er krav om å inneha førerkort kl. B.
  • Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider i 50 % fast stilling i hjemmesykepleien, med langvakter hver 4. helg. Vi har fortiden tre ledige stillinger.