Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen ønsker kun å ta imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning.

 Ønsker du å mellomlagre eller spare søknaden for å bruke den som mal senere må du lage deg "Ny bruker" og/eller logge deg inn om du er bruker fra før. Gå til "Min side" for mer informasjon om innlogging.

Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 10.10.2019

Har du fagkompetanse og gode samarbeidsevner kan du være vår nye driftsoperatør! 

Eidskog kommune har, etter naturlig avgang, fra 1/1-2020 en fast stilling ledig i 100% som driftsoperatør, med tilhørende beredskapsvakt i kommunen.

Eidskog kommune søker en driftsoperatør til å ivareta kommunens forpliktelser for drift og vedlikehold av eiendommer. Stillingen som driftsoperatør er knyttet til eiendomsavdelingen under virksomheten Teknikk, plan og miljø og du vil arbeide i et team med fem andre driftsoperatører. Eidskog kommune forvalter en eiendomsmasse på ca. 40 000 m2, med tilhørende utearealer. Eiendommene inkluderer skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg, kulturbygg, administrasjonslokaler og tekniske bygg.

For ansettelse er det et krav om deltagelse i beredskapen på kommunens varmesentral, som per i dag utgjøres av hjemmevakt hver 6e uke. Avdelingen har også snøberedskap vintertid. Hjemmevakt stiller krav til at den ansette er bosatt eller stasjonert i nærområde. Kommunen stiller ikke med overnattingslokaler.

 

Publisert 08.10.2019

Eidskog kommune søker leder for tjenesten eiendomsforvaltning i 100 % fast stilling ved virksomheten Teknikk, plan og miljø.

Som leder for eiendomsforvaltningen vil du være ansvarlig for teknisk vedlikehold og drift av kommunens bygningsmasse/ formålsbygg samt renhold.

Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for Teknikk, plan og miljø.

Publisert 23.09.2019

Eidskog kommune har ca 6100 innbyggere og er den sørligste kommunen i Hedmark. Den grenser i nord mot Kongsvinger og Sør-Odal, i vest mot Aurskog-Høland og Nes. Eidskog er ellers en grensekommune mot Sverige.

Publisert 20.06.2018

Generell stillingsutlysning etter sykepleiere innen Helse og omsorg i Eidskog kommune 2018.

Vi søker jevnlig etter autoriserte sykepleier i 100 % fast stilling.

Helse og omsorg i Eidskog kommune har flere enheter, så ta kontakt med den enhet der du ønsker å arbeide hvis du har spørsmål.