Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen ønsker kun å ta imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning.

 Ønsker du å mellomlagre eller spare søknaden for å bruke den som mal senere må du lage deg "Ny bruker" og/eller logge deg inn om du er bruker fra før. Gå til "Min side" for mer informasjon om innlogging.

Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 21.06.2019

Vi ønsker en autorisert sykepleier i 90 % stilling vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Vi har en høy andel av sykepleiere og derfor et godt fagmiljø. Kommunen viderefører nå trygghetstandarden innen sykehjem også til hjemmebasert omsorg. Enheten jobber aktivt med kvalitetsreformen «leve hele livet».

Publisert 12.06.2019

Ønsker du en spennende jobb i et aktivt og utviklingsorientert bibliotek?

Vi søker en fleksibel, strukturert og utadvendt medarbeider som både er faglig dyktig og har evne til å formidle, inspirere og invitere til dialog.

Publisert 06.06.2019

Eidskog Helsetun søker etter autorisert sykepleier i 80 % fast stilling natt, på avdeling for demens. Gjerne med erfaring innen demens/alderspsykiatri. Avdelingen består av to grupper med 8 pasienter i hver gruppe. Det er totalt to nattevakter  på avdelingen.

Publisert 16.05.2019

Vi ønsker sykepleierstudenter, hjelpepleiere, fagarbeidere, elever. Fagopplærte kommer å prioriteres.

Publisert 20.06.2018

Generell stillingsutlysning etter sykepleiere innen Helse og omsorg i Eidskog kommune 2018.

Vi søker jevnlig etter autoriserte sykepleier i 100 % fast stilling.

Helse og omsorg i Eidskog kommune har flere enheter, så ta kontakt med den enhet der du ønsker å arbeide hvis du har spørsmål.