Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen tar kun imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 21.07.2017

Eidskog kommune sin boligtjeneste arbeider systematisk og gjennomtenkt med tilrettelegging av et livsmiljø. Personlig, sosialt og fysisk tilpasset enkeltmenneskets behov. Boligtjenesten består av 4 avdelinger, fordelt på 8 boenheter. Vi ønsker at høgskoleutdannede i vår tjeneste skal arbeide på tvers av tjenestested ved behov.

Publisert 21.07.2017

Vi søker 3 sykepleiere eller helsefagarbeidere i hversin 60 % stilling til boligtjenesten i Eidskog kommune. Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Publisert 21.07.2017

Eidskog kommune sin boligtjeneste arbeider systematisk og gjennomtenkt med tilrettelegging av et livsmiljø. Personlig, sosialt og fysisk tilpasset enkeltmenneskets behov. Boligtjenesten består av 4 avdelinger, fordelt på 8 boenheter. Vi ønsker at høgskoleutdannede i vår tjeneste skal arbeide på tvers av tjenestested ved behov.

Publisert 21.07.2017

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.
​Vi tilbyr tilrettelagte boliger, avlastning til barn og unge, og opplæring i dagliglivets gjøremål.