Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen ønsker kun å ta imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning.

 Ønsker du å mellomlagre eller spare søknaden for å bruke den som mal senere må du lage deg "Ny bruker" og/eller logge deg inn om du er bruker fra før. Gå til "Min side" for mer informasjon om innlogging.

Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 12.04.2019

Vi søker etter autorisert sykepleier i hjemmesykepleien natt og kveld 65,49% stilling.

I hjemmesykepleien jobber vi selvstendig og er opptatt av å se løsninger og finne gode muligheter i form av hjelpemidler og tilrettelegging, slik at pasienten kan bo hjemme så lenge som mulig.

Publisert 04.04.2019

Prosjekt JOB-U i Kongsvinger og Eidskog har ledige sommerjobber i skogen for ungdom. Vi ønsker oss både nye rekrutter og ungdommer som har vært med på opplæring tidligere. De nye rekruttene starter med tredagers kurs i ungskogpleie 26-28. juni. Kurset vil holdes på Sønsterud vgs. Mat og overnatting dekkes. Lønn blir ikke gitt i kursperioden. Etterpå får de minimum tre ukers skogsarbeid hos kommuneskogene eller private skogeiere. Ungdommer som har vært med tidligere, starter opp etter nærmere avtale og tilbys jobb i tre-fire uker. JOB-U står for Jobb for ungdom og overtar etter Rekrutter til skogs.

 

Publisert 07.02.2019
Publisert 01.02.2019

Vil du være med på å utvikle Eidskog Pedagogisk – Psykologisk Tjeneste (PPT) og arbeide i et tverrfaglig miljø?

Eidskog kommune skal tilsette pedagogisk-psykologisk rådgiver/spesialpedagog, i 100 % fast stilling.

Publisert 20.06.2018

Generell stillingsutlysning etter sykepleiere innen Helse og omsorg i Eidskog kommune 2018.

Vi søker jevnlig etter autoriserte sykepleier i 100 % fast stilling.

Helse og omsorg i Eidskog kommune har flere enheter, så ta kontakt med den enhet der du ønsker å arbeide hvis du har spørsmål.