Søknad på stilling

Du er velkommen til å søke ledige stillinger i Eidskog kommune. 
Eidskog kommune ligger lengst sør i Hedmark med grense mot Kongsvinger, Sverige, Aurskog-Høland, Nes og Sør-Odal. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv.
Kommunen satser mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo.
 

 Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 måneders prøvetid.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste.
Det er ikke nødvendig å sende inn attester sammen med søknaden. Attester tas med til intervju. 

Kommunen tar kun imot elektroniske søknader via kommunens selvbetjeningsløsning. Søknadsskjema
Arkivsaksnr må oppgis i søknaden.

Se også ledige stillinger på Nav.

Vi har følgende ledige stillinger i kommunen nå:

Publisert 22.03.2017

Eidskog kommune søker etter økonomisjef i 100 % fast stilling. Eidskog kommune er en dynamisk organisasjon, med god styring og kontroll på økonomien. Dette blir også vektlagt i framtida. Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss.

Publisert 22.03.2017

Eidskog kommune har ledig stilling som brannsjef.
Til stillingen ligger det daglige lederansvaret for brann- og feiervesen.

Publisert 22.03.2017

Eidskog kommune søker etter økonomikonsulent i 100 % fast stilling. Eidskog kommune er en dynamisk organisasjon, med god styring og kontroll på økonomien. Dette blir også vektlagt i framtida. Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss.
 

Publisert 17.03.2017
  • Sykepleier i 100 % fast stilling for tiden på korttidsavdelingen ledig fra 1. juni 2017
  • Sykepleier i 100 % fast stilling for tiden på korttidsavdelingen ledig fra 1. juni 2017
  • Sykepleier i 100 % fast stilling for tiden på korttidsavdelingen ledig fra 1. august 2017
  • Sykepleier i 100 % fast stilling for tiden på demensavdeling ledig fra og med 1. juni 2017
Publisert 08.03.2017

Undervisningsstillingene ønskes besatt av initiativrike, strukturerte, nytenkende og kreative personer. Formell undervisningskompetanse er påkrevet, allmennlærerutdanning vil prioriteres ved de fleste stillingene.