DRIFTSOPERATØR 100 % FAST STILLING

Har du fagkompetanse og gode samarbeidsevner kan du være vår nye driftsoperatør! 

Eidskog kommune har, etter naturlig avgang, fra 1/1-2020 en fast stilling ledig i 100% som driftsoperatør, med tilhørende beredskapsvakt i kommunen.

Eidskog kommune søker en driftsoperatør til å ivareta kommunens forpliktelser for drift og vedlikehold av eiendommer. Stillingen som driftsoperatør er knyttet til eiendomsavdelingen under virksomheten Teknikk, plan og miljø og du vil arbeide i et team med fem andre driftsoperatører. Eidskog kommune forvalter en eiendomsmasse på ca. 40 000 m2, med tilhørende utearealer. Eiendommene inkluderer skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg, kulturbygg, administrasjonslokaler og tekniske bygg.

For ansettelse er det et krav om deltagelse i beredskapen på kommunens varmesentral, som per i dag utgjøres av hjemmevakt hver 6e uke. Avdelingen har også snøberedskap vintertid. Hjemmevakt stiller krav til at den ansette er bosatt eller stasjonert i nærområde. Kommunen stiller ikke med overnattingslokaler.

Arbeidsoppgaver

 • Bygningsmessige drift- og vedlikeholdsoppgaver.
 • Drift og ettersyn av tekniske anlegg (f.eks. varme, ventilasjon, brannvarsling)
 • Bestilling av varer og tjenester fra eksterne leverandører (f.eks. El, VVS, Bygg)
 • Bistå eksternt personell ved service på aktuelle bygg.
 • Deltagelse i drift av kommunenes varmesentral, med tilhørende beredskapsvakt.
 • Andre oppgaver som faller naturlig inn i ansvarsområdet ("vaktmesteroppgaver").
 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen eget ansvarsområde.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring.

 

Kvalifikasjoner

 • Håndverker kompetanse og/eller erfaring fra teknisk drift og vedlikehold av bygg, samt annen relevant erfaring.
 • Fordel med relevant fagbrev, realkompetanse/erfaring kan erstatte fagbrev.
 • Krav til førerkort klasse B. Fordel med erfaring hjullaster(beredskap varmesentral).
 • Norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Løsnings- og serviceorientert, fleksibel og i forkant.
 • Kan arbeide selvstendig og i team.
 • Positiv til bruk at digitale hjelpemiddel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsvilkår.
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.

 

Søknadsfrist: 27.10.2019

Tiltredelse: Fra 01.01.2020

Arkivsaknr: 19/1930

Flere opplysninger vedrørende stilingen kontakt Carl Jaller tlf: 404 36 731

Eidskog kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Husk å påføre arkivsaksnummer.