Nyopprettet fastlegehjemmel kombinert med kommunelegefunksjon

Eidskog kommune har ca 6100 innbyggere og er den sørligste kommunen i Hedmark. Den grenser i nord mot Kongsvinger og Sør-Odal, i vest mot Aurskog-Høland og Nes. Eidskog er ellers en grensekommune mot Sverige.

Grunnet redusert byttemulighet for befolkningen opprettes det nå en ny hjemmel uten pasientliste. Eidskog kommune har 5 fastlegehjemler. Kommunen har ett legesenter der alle fastlegehjemlene er lokalisert, også den som nå opprettes. Legesenteret er moderne og velutstyrt. Dokumentasjonssystemet er CGM journal. Driftstrukturen er i dag slik at legene er privat næringsdrivende, mens legesenteret utover dette er kommunalt drevet. Den nye hjemmelen er tenkt kombinert med kommunelegefunksjon tilsvarende 20 % stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Starte allmennpraksis med 0-liste
 • Kommunelegefunksjon 20 % stilling
 • Daglegevakt etter oppsatt turnus sammen med de andre fastlegene
 • Delta i interkommunal legevakt som er lokalisert på Kongsvinger sykehus
 • Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Godkjent LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen som lege
 • Politiattest må fremlegges

Personlige egenskaper

 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Interesse og evne til samarbeid med andre deler av helsetjenesten
 • Personlige egenskaper vektlegges

Andre opplysninger

Det utarbeides individuell avtale med den enkelte lege. Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler fastsatt i lov, forskrift og avtaler.

Spørsmål vedrørende hjemmelen kan rettes til Åste Østgård, leder legesenter, tlf 40448671 Hjemmelen er ledig fra 01.01.20 eller etter nærmere avtale.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.eidskog.kommune.no. Søknadsfrist er 15.10.19
Søknaden merkes med arkivsaksnummer 19/1737.