SYKEPLEIERE

Generell stillingsutlysning etter sykepleiere innen Helse og omsorg i Eidskog kommune.

Vi søker jevnlig etter autoriserte sykepleier i 100 % fast stilling.

Helse og omsorg i Eidskog kommune har flere enheter, så ta kontakt med den enhet der du ønsker å arbeide hvis du har spørsmål.

Eidskog Helsetun består av fire avdelinger, to somatiske, en skjermet og en korttidsavdeling. I tillegg har vi et dagsenter for demens og et aktivitetssenter for Helsetunets beboere samt for eldre innbyggere i Eidskog med behov for sosialt samvær, aktiviteter og fellesskap i måltider.

 

 

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleien som reiser rundt, og Koppangtunet og Skotterud tunet som er bofelleskap.  Vi jobber selvstendig og er opptatt av å se løsninger og finne gode muligheter i form av hjelpemidler og tilrettelegging, slik at pasienten kan bo hjemme så lenge som mulig. Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og instanser er en viktig del av vår hverdag.

 

Boligtjenesten i Eidskog kommune består av 4 enheter. Sykepleierfaglige oppgaver i denne tjenesten vil kunne bli behøvd rundt alvorlig syke utviklingshemmede som trenger sykepleierfaglig oppfølging.

 

I Eidskog har vi fokus på pasienten/brukeren og »hva er viktig for deg?»

 

Nyutdannet eller erfaren? For oss er det viktigste at du er:

 • engasjert
 • har en god faglig praksis
 • er ansvarsfull,
 • har evne til å se pasienten/brukeren som et helt menneske både fysisk/psykisk
 • er omsorgsfull
 • beslutningsdyktig
 • har gode kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide i team, gode IT-kunnskaper
 • er løsningsorientert og selvstendig.

 

Oppgaver for stillingen vil være i henhold til stillingsinstruks.

Vi tilbyr:

 • et godt, stabilt og aktivt arbeidsmiljø
 • engasjerte kollegaer
 • muligheter for videreutdanning og kurs
 • høy andel høyskoleutdannede
 • gode muligheter for tverrfaglig samarbeid
 • Være med på å forme vår helsetjeneste inn i framtiden

 

Vi samarbeider tett med kommunens Tildelingskontor og jobber tverrfaglig med fysioterapeut, ergoterapeut, Frisklivssentral, psykisk helse, kreftkoordinator og demenskoordinator ved behov.

 

Egnethet for en stilling vektlegges særskilt.

Politiattest kreves ved ansettelse.

 

Arkivsaksnummer: 18/1435

 

For flere opplysninger vedrørende utlysningen kontakt Anita Johansen for Helsetunet på tlf: 62 83 39 23/489 51 391 eller på mail: anita.johansen@eidskog.kommune.no

Gunn Gjester for hjemmebaserte tjenester på tlf: 62 83 39 10 Mobil: 932 31 171 eller på mail: gunn.gjester@eidskog.kommune.no

Anne Mari Furuseth for Boligtjenesten på tlf:62 83 39 22 Mobil: 479 70 821 eller på mail: anne.mari.furuseth@eidskog.kommune.no

 

Eidskog kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Klikk her. Skjemaet finnes også på kommunens hjemmeside.

Husk påfør arkivsaksnummer!