Representanter i styrer og representantskap

Oversikt over representanter i styrer og representantskap 2019 - 2021
Styre/representantskap Representant Vararepresentant
Børliselskapet Jo Håkon Johansen -
Eidskog frivilligsentral Pia Fossheim Kari R. Bergersen
Eidskog kirkelige fellesråd Per Olav Stenslet Gjermund Fjeldskogen
Eidskog Museums- og historielag Kåre Delviken
Kari R. Bergersen
Eidskog Stangeskovene AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger -
Eskoleia AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger -
Folkevalgt nemd for Glåmdal krisesenter Guttorm Kristiansen Hege Bakke Andresen
Ingunn Aastebøl Pia Fossheim
Fredbo borettslag Hans Einar Holth Geir Johnny Hesbøl
Givas IKS Espen Fjeldbu Kai Adsen
Astrid Bergersen Arne Harald Kolstad
Glåmdal brannvesen IKS (GBI) Berit Haveråen Jo Håkon Johansen
Per Olav Stenslet Astrid Bergersen
Revisjon Øst IKS Berit Haveråen Knut Gustav Woie
Kommunesektorens organisasjon (KS) Kamilla Thue Per Olav Stenslet
Konfliktrådet Oddvar Johnsen -
Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap (GIR IKS) Berit Haveråen Kamilla Thue
Hans Einar Holth Kjell Magne Tråstadkjølen
Glåmdal interkommunale Voksenopplæring (GIV IKS) Erik Anthony K. Utgården Jo Håkon Johansen
Vilja AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger -

Se også styrevervregisteret.no