Eidskog Næringsservice KF

Eidskog Næringsservice KF ble opprettet gjennom kommunestyrevedtak 29. mars 2001.

Virksomheten har vært i drift siden 6. august 2001.

Virksomheten har to ansatte, Mikael Jönsson og Thor Torp.

Hovedkontoret er i Gaustadvegen 17 på Magnor.

Kontakt oss

Besøksadresse Gaustadvegen 17 2240 Magnor
Postadresse Postboks 104 2241  Magnor
Sentralbord   62 83 20 50 e-post* 
Varmesentralen   979 73 517 e-post 
*På denne adressa blir e-post raskt mottatt og lest. Send ikke e-post direkte til medarbeidere med mindre du vet vedkommende er til stede. Da risikerer du at ingen leser e-posten din på grunn av ferie eller fravær.

Kontakt

Sentralbord ENKF
Sentralbord ENKF
$(TITTEL)
62 83 20 50