Bevillinger for salg og skjenking av alkohol, servering av mat og salg av tobakkvarer

 • Hvis du skal drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling.
 • Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling.
 • Driver du butikk og selger alkohol, må du ha salgsbevilling.
 • Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning.
 • Skal du selge tobakk må du være registrert i tobakksalgsregisteret.

 

Bevillinger

Serveringsbevilling

Ønsker du å starte eller drive et serveringssted så må du søke om serveringsbevilling.

Søknaden må vedlegges dokumentasjon:

 • Firmaattest 
 • Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 • Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 • Plantegning over lokalet
 • Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. Prøven kan tas i Kongsvinger kommune på servicetorget, send epost for å bestille tid. Diplom for bestått etablererprøve må legges ved søknaden.
 • Behandlingstid er normalt 4-6 uker

 

 

Skjenkebevilling - permanent

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet må du ha en skjenkebevilling.

Søknaden vedlegges dokumentasjon:

 • Firmaattest
 • Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 • Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 • Plantegning over lokalet
 • Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 • Diplom for bestått kunnskapsprøve. Prøven kan avlegges tirsdager i Servicekontoret i Kongsvinger kommune. Bestilling av tid: servicetorget@kongsvinger.kommune.no
 • Behandlingstid er normalt 4-6 uker

 

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

Salgsbevilling for alkohol

 

Driver du eller ønsker du å selge alkohol i din butikk, må du ha salgsbevilling.

Søknaden må vedlegges:

 • Firmaattest
 • Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 • Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 • Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 • Diplom for bestått kunnskapsprøve, den koster kr. 400,- og kan tas tirsdager i Kongsvinger kommune. Bestilling av tid for prøve: servicetorget@kongsvinger.kommune.no
 • Behandlingstid er normalt 4-6 uker

 

Tobakksalgsregisteret

Ønsker du å selge tobakk må du registrere deg i tobakksalgsregisteret.

Priser bevillinger 2021

 

 • Serveringsbevilling er gratis. 
 • Fast bevilling koster minimum 1.740,- pr år for salgsbevilling og minimum 5.400,- pr år for skjenkebevilling.
 • Skjenkebevilling for en enkeltanledning koster fra kr 390,-, avhengig av størrelsen på arrangementet.
 • Tilsynsgebyr for tobakksbevilling koster kr 4.700,- pr år.
 • Kunnskapsprøve koster kr 400,- pr gang.
 • Kunnskapsprøven betaler du da du avlegger prøven.
 • Vi fakturerer gebyr for skjenkebevilling for en enkeltanledning i etterkant.
 • Vi fakturerer gebyr for faste skjenkebevillinger èn gang i året
 • Vi fakturerer tobakksgebyr to ganger i året, 01.06 og 01.12.

 

 

Kunnskapsprøven og etablererprøven - hvem må ta de, og hvor kan du ta de?
 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.
 • Kunnskapsprøven og etablererprøven kan du avlegge på tirsdager i Kongsvinger kommune, Servicetorget på Kongsvinger rådhus, send en e-post for å bestille tid. Den koster kr. 400,- 

 • Informasjon om kunnskapsprøven på Helsedirektorets hjemmeside

 

Hvem vurderer søknaden?

Når du søker kommunen om bevilling har vi samarbeidspartnere som vi rådfører oss med for å ta gode beslutninger, som for eksempel brannvesenet, politiet, Mattilsynet, sosialtjenesten og kommunalteknisk avdeling.