Kommunalt næringsfond

Kommunale næringsfond finnes for å styrke kommunenes mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. Kommunenes medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet, og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

 

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra det kommunale næringsfondet er følgende:

  • Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur 
  • Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 
  • Bedriftsutvikling 
  • Investeringer i bedrifter

Næringsfondet i Eidskog har egne vedtekter og forvaltes av Eidskog kommune. Det er løpende søknadsfrist og søkere skal benytte eget søknadsskjema eller tilsvarende. Til høyre ligger to lenker til hjelpeskjema man kan fylle ut om man trenger hjelp til søknaden.

Kontaktperson:
Steinar Grønnerud
​Telefon: 62 83 36 74
E-post: steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

Kontakt

Eidskog Kommune
Sentralbord
62833600